Flowi har som filosofi att förenkla tidrapporteringen för företag. Detta görs med ett system som finns tillgängligt såväl som webbversion som i appformat. Det finns många fördelar för ditt företag att kika närmare på detta system. Här berättar vi hur det kan hjälpa dig att hantera dina projekt och team!

Som du säkert känner till använder många företag olika system och verktyg för tidrapportering. Den data som samlas in i samband med denna rapportering används framför allt för att kvalitetssäkra faktureringen till slutkund. Detta är dock inte det enda sätt på vilket dessa verktyg kan användas. Till exempel kan datan från rapporteringen brytas ner och ge insikter i hur pass effektivt arbetsflödet är. Det kan även gå att identifiera förbättringsområden av olika slag.

Därför finns det all anledning i världen för dig och ditt företag att titta närmare på https://flowi.se/. För genom att börja använda systemet kan ni identifiera och förstå viktiga trender inom era team. Det finns därför goda skäl för företagets projektledare och chefer att sätta sig in i tidrapporteringen och den data som denna genererar. Datan kan nämligen hjälpa er att förstå dynamiken i de olika teamen, underlätta planeringen och öka effektiviteten på företaget!

Så kan Flowi vara till stor hjälp för ert företag och era anställda

Flowi kan vara till hjälp på många sätt, inte bara för företaget som stort utan även för era anställda. Genom att använda systemet kan ni bland annat:

  • Få en uppfattning om vart tiden försvinner
    Tiden går fort när man har roligt, brukar det ju heta. Men när det kommer till att driva en professionell verksamhet är hanteringen av tiden oerhört viktig! Därför är det viktigt att rapportera åtgången tid och att identifiera hur de anställda använder sin team. Genom att göra detta kan man bland annat utröna vilka arbetsuppgifter som tar längre tid än andra och utifrån detta förbättra det dagliga arbetsflödet.
  • Utvärdera ett teams prestationer
    Som chef är det viktigt att kunna utvärdera det resultat som ett team åstadkommer. Även här kommer ett system som Flowi vara ett ovärderligt verktyg.
  • Skapa mer tillförlitliga offerter
    Genom att se hur mycket tid som tidigare har spenderats på olika uppgifter kan mer tillförlitliga offerter tas fram.