Enligt organisationen AIMA och dataleverantören Preqin har hedgefonderna faktiskt gått bättre än traditionella tillgångar såsom obligationer och aktier 2016, på riskjusterad basis. Detta trots att många undermedvetet har känt en besvikelse över hedgefondernas utveckling under året.

En databas med över 3 000 fonder har analyserats och analytikerna fann att hedgefonder inte bara överträffade obligationer och aktier 2016, utan även på en riskbaserad basis under de senaste tre respektive fem åren. Riskjusterad avkastning är någonting som värderas högt av investeringsinstitut såsom pensionsfonder, eftersom den speglar nettoavkastningen samt volatiliteten. Enligt Preqins hedgefondindex hade hedgefonderna en absolut avkastning på 7,4 procent förra året.

Jack Inglis på AIMA har sagt till nyhetssajten Hedgeweek att de redan kände till från de siffror som Preqin rapporterat under månaden att 2016 var det bästa året för hedgefonder sedan finanskrisen. Även om siffrorna kanske inte har uppfyllt alla investerare förväntningar, menar Inglis att analysen belyser vikten av förklara de olika strategierna och tidsramarna för att skapa avkastning till kunderna. Inte minst menar han att det är viktigt att förklara att den genomsnittliga hedgefonden överträffar nyckeltalet riskjusterad avkastning över ett år, tre år och fem år.

Hedgefondernas momentum förväntas fortsätta

Amy Benstead, som är ansvarig för hedgefondprodukter på Preqin, menar att 2016 kännetecknas som ett år då flera oförutsedda händelser inträffade. Medan marknaderna svarade på dessa oförutsedda händelser, lyckades hedgefonderna visa sitt sanna värde och generera sina bästa avkastningar på tre år. Investerarna vill dock att hedgefonderna ska åstadkomma ännu högre avkastning. Preqins studie har dock visat att hedgefonder har levererat en hög riskjusterad avkastning på såväl kortare som längre tid. Detta är en av de aspekter av hedgefonder som är väldigt uppskattad bland de institutionella investerare som bolaget arbetar med.

Fondrådgivaren K2 Advisors tror dessutom på fortsatt momentum för hedgefonderna under 2017, mycket tack vare Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. I sin nyligen publicerade rapport menar K2 att Trumps seger och de förväntade förändringarna den kommer medföra för marknaden kommer att gynna förvaltare med händelsedrivna strategier. Om du delar analytikernas och fondrådgivarnas tro på hedgefonderna kan fond-i-fonden Advisor Multihedge vara en lämplig hedgefond att lägga till i portföljen.