Därför skapa en QR-kod

En QR-kod har fördelen att den kan skannas otaliga gånger utan att förgås. De koder av detta slag som du skapar fungerar för alltid. De har inget förfallodatum eller en begränsning när det kommer till antalet användningar. Detta är förstås en stor fördel för dig som...

Företag inom marknadsföring

Reynolds International Marketing hjälper företag att öka försäljningen via effektiv marknadsföring. Nedan presenteras företaget utifrån den information som finns på dess hemsida. Tjänster hos Reynolds International Marketing På hemsidan beskrivs att...

Medieträning – därför är det viktigt

Företagsledare, chefer, pressansvariga och alla andra som någon gång ska vara med i massmedia, behöver någon form av medieträning. Teveintervjuer kan minst sagt vara jobbiga och de utmanar intervjuobjektet. För att ditt budskap ska komma fram och för att dina svar...

Flera fördelar med distansutbildning

Distansutbildning är ett brett begrepp och innefattar allt från högskolestudier på fem år till föreläsningar online. En inriktning är videokurser där deltagarna i kursen får tillgång till flera videoklipp som ligger till grund för utbildningen. Att lära sig den vägen...

Att erbjuda sina medarbetare distansutbildning 

Allt fler arbetsgivare väljer att erbjuda sina medarbetare möjligheten att gå en distansutbildning parallellt med sitt arbete. Att inhämta ny kunskap via studier samtidigt som man sköter sina arbetsuppgifter har visat sig ge många fördelar för alla inblandade,...