Om du har någon form av administrativ roll på kontoret, kommer du förmodligen att använda dig en hel del av Excel. Samma sak gäller om du är försäljare eller marknadsförare. Om du är finansanalytiker behöver du naturligtvis använda dig av Excel. För dessa och många andra yrken, är arbetet med kalkylblad ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet.

Människor som är riktigt duktiga på matematik kommer förmodligen genast att ta till sig Excel och använda programmet som en naturlig förlängning av sina beräkningsprocesser. Vi andra, det vill säga de flest av oss, kommer förmodligen att behöva lite hjälp med detta. Även om du inte var uppmärksam när matteläraren gick igenom algebra, finns det ingen anledning till oro. Allt du behöver göra är att lära dig några grundläggande saker om formler och funktioner, för att sedan kunna tillämpa dem på ditt arbete.

Om du inte redan känner till huruvida du behöver Excel i ditt arbete eller inte, har du förmodligen inte blivit visad vad programmet kan göra. När du känner till detta kommer du att hitta nya sätt att använda programmet i ditt arbete, vilket kommer att underlätta för dig när du måste utföra komplicerade och rent av tråkiga uppgifter. Det bästa sättet att lära dig programmet på är att gå en excelkurs. På så vis säkerställer du att du lär dig programmet på rätt sätt och du kan också få mycket inspiration genom en bra excel kurs.

Vad kan man använda Excel till?

Microsoft Excel är så mycket mer än bara ett program där du anger text och siffror. Om du till exempel bara vill kunna lista namnen på eleverna i din klass, kan du istället bara skapa ett Word-dokument. Word är bra för den som vill skriva uppsatser och andra dokument, samt för att skapa listor utan att göra beräkningar och du behöver då inte använda dig av Excels formler och funktioner. Om du däremot vill kunna utföra beräkningar, är kalkylblad den rätta vägen att gå.

Genom att lära dig Excel kommer du enklare att kunna förstå dina kollegors arbete och även de Excel-lösningar som finns att hitta på nätet. Du kan använda dina nyvunna kunskaper till att dechiffrera komplexa Excel-modeller som har tagits fram av nuvarande eller före detta kollegor. Om du befinner dig på samma kunskapsnivå som dina kollegor, kommer det också bli enklare för er att kommunicera olika idéer sinsemellan. Du kommer dessutom att kunna hitta och korrigera beräkningsfel i programmet och som grädde på moset kunna minska antalet farliga och kostsamma modellfel.