Ytterligare ett av de namn som regelbundet omnämns i finans- och aktiesammanhang är OMX. Från början är detta ett svenskägt företag vars namn kommer ifrån Olof Stenhammars företag; Optionsmäklarna. Företaget som grundades 1984 gick sedermera ihop med Finska HEX vilket blev den sista bokstaven i OMX AB.

Under det gemensamma namnet: The Nordic Exchange, driver företaget börser i såväl Sverige som Finland, Island, och Estland, med kontor i Stockholm, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius. Även om Norge inte ingår i marknaden för OMX AB, har företaget 10 % ägarskap i Oslobörsen. Den bredd och framgång som OMX AB haft, är imponerande och har dragit blickar till sig under lång tid. Faktum är att OMX i andra kvartalet för år 2007, fick anbud från NASDAQ. I en budgivning mellan NASDAQ och Dubaibörsens ägare vann NASDAQ med sitt bud om 25 miljarder. Detta gav till följd att OMX nu, 2008, ingick i NASDAQ OMX Group vilka till viss del har en dominerande position vad gäller den globala aktiehandeln. Vid tidpunkten för budgivning och försäljning av OMX, dvs. 2007, hade företaget fler än 1600 anställda med en omsättning om 4,305 miljarder.

Noterade på Stockholmsbörsen

OMX är noterade på Stockholmsbörsen och har sitt huvudkontor i Stockholm. NASDAQ OMX gruppen har nu verksamhet över hela världen och de flesta som har satt sig in i aktiemarknaden har hört talas om detta namn tillsammans med andra större aktörer på global marknad. OMX har varit med om en intressant, om än inte ovanlig, resa. Det är vanligt att denna typ av börsföretag går samman och tar över större marknadsandelar vilket det finns gott om information att finna om man är intresserad.