• Krävs det bygglov?
  • Vad kostar det?
  • Vilka företag i Stockholm utför stambyte?
  • Vem har ansvaret att stambyte sker?

Lär dig mer om stambyte i denna sammanfattande artikel inom ämnet.

När behöver stambyte ske?

Stambyte behöver ske när stammarna är så slitna att det är en överhängande risk att skador ska uppkomma på dem. Skador som kan innebära mycket kostsamma vattenskador i fastigheten. Generellt brukar 30 – 50 år anges som riktmärke för livslängd på stammarna men detta varierar kraftigt beroende på hur mycket de påverkas av slitage. Enklaste sättet att se om byte behöver ske är genom en så kallad rörinspektion.

Krävs det bygglov för stambyte i Stockholm?

Nej, i grunden behövs inte bygglov för denna renovering. Detta behövs enbart om fastigheten ändrar karaktär eller vid större ombyggnationer. Ett stambyte ses snarare som en renovering där redan befintliga delar byts ut. Många fastighetsägare i Stockholm väljer däremot att genomföra ytterligare renoveringar när ändå stammarna ska bytas. Det är då dessa ombyggnationer som kan kräva bygglov.

I en faktatext på Stockholm Stads hemsida anges även att bygglov krävs om ”VA-stam tillkommer” eller om förändring sker på ”byggnadens bärande struktur”.

Ansökan om bygglov sker då till Stockholm Stad. Kom ihåg att väntetiden kan vara lång och att ansökan därmed bör skickas in långt innan arbetet förväntas påbörjas.

Vad innebär stambyte i praktiken?

Kortfattat innebär ett stambyte att alla stammar (VVS) byts i en fastighet. För att komma åt dem behöver badrummen helt och hållet rivas ut. Detta kan även gälla tvättstugor och i vissa fall delar av köket. Stammarna är så inbyggda att de inte kan bytas om inte delar av fastigheten monteras ner. Därefter byts de till nya stammar varpå lägenheten återställs.

Vad innebär det för de som bor i lägenheten?

Det går att bo kvar medan arbetet genomförs. Däremot är det många som söker sig till vänner eller tar in på närliggande hotell eller vandrarhem i Stockholm. Detta under de 3 – 8 veckor som arbetet pågår. Någon ersättning för eventuella hotellräkningar ersätts däremot inte av fastighetsägaren då detta klassas som ordinarie underhåll.

Hur får vår bostadsrättsförening mer information?

Bostadsrättsföreningar har generellt liten erfarenhet, och därmed kunskap, inom området. Detta vet företagen om och många erbjuder därmed gratis informationstillfällen då de kommer ut till styrelsen och berättar om hur projektet skulle kunna läggas upp, finansieringslösningar m.m.