Att föra körjournal är viktigt i alla företag där man använder sig av en firmabil. Det är ett sätt att dokumentera alla resor inom ett företag, för att på så sätt säkerställa att bilen används korrekt enligt företaget och rådande lagstiftning för företagsbilar. I denna guide står det mer om vad en körjournal är och hur man dokumenterar resor i en körjournal.

Körjournal – så här fungerar det

En körjournal fungerar alltså som en form av löpande dokumentation för hur en företagsbil används inom företaget. En körjournal kan vara både fysisk, i form av exempelvis ett vanligt anteckningsblock, eller digital. Körjournalen används sedan som ett underlag som Skatteverket kan granska för att se så användningen av bilen har gått rätt till. Genom körjournalen kan man också motivera olika former av bilförmåner som ett företag kan ha till skillnad från en privatperson.

Vad som ska finnas med i en körjournal

För att det ska bli så effektivt som möjligt vid användningen av körjournalen är det viktigt att man har ett enkelt och tydligt system. Det finns ett par saker som måste finnas med när man dokumenterar i en körjournal. Dessa ska dokumenteras för varje resa som görs med företagsbilen och är följande:

  • Datum för körningen
  • Avståndet för körningen
  • Mellan vilka platser körningen var
  • Anledning till körningen

I körjournalen ska det först och främst anges vilket datum och tid som bilen kördes. Därefter ska antalet kilometer för körningen anges, och detta kan man enkelt ta reda på genom att anteckna milantalet som bilen rört sig vid körningens början, och dra mot milantalet när bilen är framme. Dessutom är det viktigt att ange mellan vilka platser bilen rörs sig och anledningen till att en av de anställda behövt använda bilen. All denna information är nödvändig för att man ska kunna utesluta att bilen använts i privat syfte eller på olämpligt sätt.

Utöver information kring respektive resa ska körjournalen dessutom innehålla mätarställning som antecknats vid årets början och årets slut. Detta för att man ska kunna mäta antalet körda mil under året mot det som anges i de noterade resorna som gjorts med bilen.