Rimarketing hjälper företag att öka försäljningen via effektiv marknadsföring. Det finns en rad olika sätt att nå målet man sätter upp ooch att ha en tydlig plan är avgörande för effekten. Nedan presenteras https://www.rimarketing.se/ utifrån den information som finns på dess hemsida.

Tjänster hos Rimarketing.se

På hemsidan beskrivs att https://www.rimarketing.se/ främst erbjuder tjänster inom:

  • E-postmarknadsföring
    E-postmarknadsföring är en marknadsföringsväg som kan jämföras med en balansgång. Företag som skickar för mycket reklam via mail blir snart spam-varnade. Med andra ord blir det precis motsatt effekt. Samtidigt kan E-postmarknadsföring vara extremt lönsamt. Det handlar därmed om att välja rätt tillfälle, rätt kunder och rätt information. Företaget hjälper till med att identifiera målgrupp, genomföra datadrivna utskick, automatisera processen och därefter spåra resultatet. På detta sätt kan det hela tiden förbättras över tid.
  • Artiklar och konvertering
    CRO mäter hur många som är in på en hemsida och hur många av dessa som blir kunder. Med andra ord konverteringsgrad. Därmed krävs att sidan är helt optimerad utifrån framtida kunders sökintention. Svaret på sökintentionen ska ges direkt och det ska vara extremt enkelt att gå vidare i processen och därmed bli kund, fylla i ett formulär osv. Det är även viktigt att koppla konverteringen till marknadsföring. Marknadsföring drar in besökare på sidan medan konverteringsoptimering ser till att så hög procent som möjligt blir kunder. Bägge dessa punkter kan Reynolds International Marketing hjälpa till med.

Ingen bindningstid eller abonnemang

Företaget har inte:

  • Bindningstid
  • Abonnemang
  • Uppsägningstid

De jobbar istället med resultatgaranti. Exakt hur detta fungerar beskrivs inte på hemsidan. Däremot går det att boka ett onlinemöte på 45 minuter där företaget beskriver deras tjänster och hur kunderna kan vara säkra på ett gott resultat.

Helt digitalt

Eftersom Reynolds International Marketing arbetar helt digitalt har de kunder från stora delar av Sverige. Kontakt med kunderna sker också främst digitalt via mail, telefon eller digitala videolösningar.

Gratis konsultation är första steget

Det är alltid svårt för företag att värdera en marknadsföringsbyrå enbart utifrån den information som ges på hemsidan. Varje projekt är unikt och anpassat till företagets behov. Därmed är första steget en gratis konsultation med Reynolds International Marketing för att därifrån avgöra om det är rätta vägen framåt. Denna konsultation är gratis och handlar om att se på arbetssätt, förväntad effektivitet och kostnadsnivåer. Det är viktigt att bägge parter ”passar ihop” gällande förväntningar m.m.