Företagsledare, chefer, pressansvariga och alla andra som någon gång ska vara med i massmedia, behöver någon form av medieträning. Teveintervjuer kan minst sagt vara jobbiga och de utmanar intervjuobjektet. För att ditt budskap ska komma fram och för att dina svar inte ska bli bortklippta är det viktigt att du formulerar dig på ett tydligt och samtidigt oväntat sätt. Medieträning innebär just det, att träna inför att möta media på olika sätt.

De flesta av oss är inte särskilt vana vid att ha stora kameror rakt i ansiktet, spotlights lysande och mängder av människor runtomkring oss. Men så kan det vara när man blir intervjuad till teve. Till och med när man befinner sig hemma kan det hända att journalister ringer upp för att ställa frågor. Är man totalt oförberedd är risken stor att man inte hanterar frågorna på ett bra sätt. Något som kan ge svåra konsekvenser för företaget eller organisationen. Vanligtvis går medieträning ut på att man får öva på olika scenarion, exempelvis stå till svars inför olika intervjusituationer. Några viktiga saker man får lära sig genom medieträning är bland annat:

  • Vara tydlig och framföra budskapet på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt.
  • Tala sanning. Ibland kan det kännas svårt att tala ärligt om situationen är pressad, men det är viktigt att våga visa sanningen. Går det inte att berätta är det bättre att be om att få återkomma. Här gäller det såklart också att ge en orsak till varför du måste återkomma.
  • Håll dig till svaret. När du svarat på frågan behöver du inte fortsätta prata eller spekulera om andra saker. Håll dig till saken helt enkelt.
  • Var förberedd med dina källor. Behöver du hänvisa till din uppgifter? Då är det viktigt att du tar med dig underlag där du kan stärka dina påståenden.
  • Var respektfull mot reportern. Oavsett vilken typ av frågor som kan komma upp under en intervju är det viktigt att du själv aldrig sjunker till en låg nivå utan behandla människorna i intervjun med respekt.
  • Om en journalist ringer upp och du inte har möjlighet att prata, bör du alltid se till att återkomma så snart som möjligt. Annars finns stor risk för att artiklar skrivs med felaktig information.
  • Våga erkänna när du gjort fel. Detta är något man också får träna på i medieträning.

Medieträning gör dig till en bättre talare

Medieträning är inte bara användbart för kändisar som ständigt blir intervjuade eller för andra aktuella personer, utan kan vara en otroligt bra kurs även för oss vanliga. Genom medieträning tränas man nämligen i sättet man uttrycker sig på, hur man förmedlar sitt budskap och liknande. Detta är användbart i en rad olika situationer, som när helst vi kommunicerar med andra.