Så kan ditt företag tjäna på att anställa en interim ekonomichef

Företaget som växer i storlek har ett föränderligt behov när det kommer till uppgifter som härrör till ekonomi. Några exempel på sådana uppgifter är hanteringen av kassaflödet, planeringen av företaget sett ur ett ekonomiskt perspektiv samt hanteringen av skatter och andra utgifter. Detta är uppgifter som behöver utföras av en erfaren fackman, men många företag har svårt att välja mellan att anställa en permanent ekonomichef eller en interim ekonomichef genom Brightmill.

Det finns såklart både fördelar och nackdelar med bägge dessa alternativ. För många mindre företag med begränsad budget eller rena uppstartsföretag brukar det vanligtvis löna sig att anställa en interimschef framför en permanent dito. En interim ekonomichef kan vara ett val som är såväl kostnadseffektivt som strategiskt och kan understödja företagets tillväxt och framgång. Fortsätt att läsa så ska vi förklara varför!

Därför är en interim ekonomichef ett bättre val

Fördelarna med att anställa en interim ekonomichef istället för en permanent dito är flera till antalet. Dessa är några av dessa fördelar:

  • Du kan lägga mer tid på att säkerställa bolagets fortsatta tillväxt.
  • Företaget kan spara pengar på att anställa en interim ekonomichef.
  • En interimschef tillför företaget erfarenhet och expertis.
  • Genom att göra en extern rekrytering kan du få ett nytt perspektiv på företaget.

För att utveckla resonemanget kring fördelarna kan vi börja med att mer detaljerat belysa påståendet om resurshanteringen. För om du till exempel är företagets VD har du en begränsad tid och bandbredd att lägga ner på den dagliga och operationella verksamheten. Genom att överlåta ekonomiska uppgifter såsom bokföring med mera till en ekonomichef kan du avvara tid som istället kan läggas på kärnverksamheten. Så med en interim ekonomichef på lönelistan kan du göra det som du verkligen är bäst på och utveckla företaget så att tillväxten fortsätter oavbrutet.

En annan fördel med att anställa en interim ekonomichef istället för en permanent dito är att det ofta är billigare. Du kan dessutom anställa en interimschef utifrån villkor som passar ditt företag i första hand och interimschefen i andra hand. Dessutom får du all expertis utan att behöva slanta upp för en permanent rekrytering inklusive diverse förmåner.