Detta är platsen och utbildningsinstitutet för dig som går i tankar om att bli en bättre ledare eller som är chef på en arbetsplats och känner att ni kan förbättra er även på just ditt företag. Oavsett om du är en van ledare eller en relativt ny så finns det alltid förbättringsåtgärder. Olika verktyg för att utveckla både dig som människa och ledare och för att se till att din grupp eller företag utvecklas åt rätt håll. Utbildningsformerna som erbjuds i UGL Göteborg är många, varierande i storlek, längd och antal precis som själva kursgårdarna där utbildningarna hålls. De första kurstillfällena drar igång i mitten av oktober och hålls löpande resterande delen av året och även en bra bit in på nästkommande år. Sista tillfället är i nuläget upplagt till midsommarveckan, alltså den 22 – 26:e juni. Detta innebär att det finns stora möjligheter att nästan välja fritt när ni vill göra just ert besök.

Utbildningarna är en vecka per tillfälle och antalet personer som vi tar emot per gång uppgår till 8 – 12 stycken. Detta för att vi inte vill ha för stora grupper. Vi tror att det är bäst att hålla grupperna i dessa skalor för att få så mycket interaktion som möjligt. En större grupp tenderar lätt att bara bli åhörare medan grupper i den här storleken på ett lättare sätt kan knyta an till kursledaren och sedan själva interagera både med varandra och på ett mer aktivt sätt delta i de övningar som tillkommer.

Föreläsare och priser

Bland de som håller i kurserna hittar vi Stephan Eberdal, Monika Götesdotter, Håkan Flenhagen, Iréne Nordahl och Nils Lif. Priser för de olika kurserna finns på UGL-guidens hemsida. Det varierar lite beroende på period och föreläsare men ligger någonstans mellan 25 000 till 28 000 i runda slängar. På hemsidan kan du även läsa på om de olika gårdarna samt lite av vad utbildningarna hämtar sin inspiration ifrån.

Merparten av gårdarna ligger i Göteborg med omnejd. Avstånden från centrala Göteborg är mellan 30 minuter till 2 timmar. Som regel kan sägas att de ligger i skogs och landsortsmiljöer. Merparten av gårdarna ligger som sagt i Göteborg med omnejd bortsett en som återfinns i närheten av Jönköping.