Dysor kan användas både för privat och industriell funktion. Men framförallt förknippas dysor med industriella applikationer. Med andra ord tillfällen då den appliceras inom en industriell funktion och därmed påverkar exempelvis tillverkning.

Dysan och dess funktion

Dysor är specialanpassade enheter som består av en slags ”munstycke”. Dessa munstycken kan anpassas och förändras så att de släpper igenom en förutbestämd mängd gas, vätska eller annat medium. Via ett extremt litet utloppshål kan exempelvis färg eller ingredienser forceras ut med hjälp av tryck. Hastigheten ökar i vätskan så pass mycket att det blir extremt små droppar som därmed appliceras på önskat material. Se vidare om dysor för industriella applikationer.

En extrem perfektion

En av de stora fördelarna med att använda dysor för industriella applikationer är att den perfektion som därmed kan skapas. Detta kan delvis jämföras med målning av en vägg. När en vägg målas sker detta oftast med pensel eller roller och tjockleken på färgen kan (i tiondels millimeter) skilja en hel del. Men det spelar i detta fall ingen roll. Skulle det däremot vara extremt noga där varje tiondels millimeter räknas skulle målning ske med dysor som därmed känner av färgmängd, placering och kan anpassa applicering. Detsamma gäller oavsett om det är exakt mängd ingrediens i en kemisk blandning eller applicering av ytbeläggning. Dysor kan anpassas utifrån exakt det enskilda behovet vilket öppnar upp för en rad olika lösningar. Lösningar som alla har en extrem perfektion som röd tråd.

 

Exempel på användningsområden inom industriell applikation

 • Rengöring
  Vid rengöring och tvättanläggningar är det viktigt att rätt mängd medel appliceras, utifrån behov och vad som ska rengöras. Det handlar inte bara om att nå bäst resultat utan även om den ekonomiska aspekten och inte minst miljöaspekten. Med dysor kan därmed resultatet effektiviseras.

 • Ytbehandling
  En rad olika material genomgår ytbehandling för att få den egenskap som efterfrågas. Här används dysor för att skapa ett jämnt flöde av ytbehandlingsmaterialet.

Egenskaper

 • Flöde
  Dysan kan påverka flödet av vätskan eller gasen. Därmed går det att reglera mängd som ska ges ut per minut eller sekund.

 • Spridningsvinkel
  Med olika bred i spridningsvinkel kan bred spridning skapas eller en smalare exakthet.

 • Verkningsgrad
  Verkningsgraden innebär förhållandet mellan dysans energiåtgång och den energi som skapas i dysan.

 • Storlek
  Hur stora droppar skapas av dysan? Detta är helt avgörande för dess funktion.