Via lagen om stöd och service (LSS) har personer med varaktig funktionsnedsättning rätt att få personlig assistans. Här presenteras i korthet vad detta innebär samt statistik över personlig assistans i Sverige från 2019.

Personlig assistans – vid behov av hjälp i vardagen

För att bli beviljad personlig assistans krävs det att du har behov av hjälp i vardagligt grundliga sysslor. Det är hjälp inom något av följande områden:

  • Andning
  • Hygien
  • Äta/Dricka/Sondmatning
  • På- och avklädning
  • Kommunikation
  • Hjälp som är specifika dina behov och därmed kräver ingående kunskaper om din problematik.

Ersättningsnivå

För varje assistanstimme betalar Försäkringskassan ut 304,30 kr. Summan går i de flesta fall till den assistansanordnare som är ansvarig för vården och största delen går till lönen till assistenterna. Hur stor summa som går till lön, administration osv. avgör anordnaren. Många anordnare är transparanta mot vårdtagaren för att det ska vara tydligt vad pengarna används till.

Statistik

Statistik från Försäkringskassan från 2019 visar följande:

Antal assistansanordnare – 975
De flesta som har personlig assistans i Sverige väljer att en assistansanordnare som ta hand om det administrativa och har arbetsgivaransvar. Detta sker primärt via kommunen eller ett privat vårdföretag. Det är även möjligt att gå med i ett brukarkooperativ. Dessa 975 anordnare hade alltså tillstånd från IVO att bedriva assistansverksamhet och därmed rätten att få bidrag via Försäkringskassan eller kommunen.

Antal personer med personlig assistans i Sverige – 14 159
Det var 14 159 personer som fick ersättning från Försäkringskassan. Det har därmed minskat kraftigt sedan 2015 då siffran var över 2000 högre. Det är fler män än kvinnor som får personlig assistans. I december 2019 var det 7727 män och 6432 kvinnor.

Antal som får avslag – 82 %
Av alla som ansökte om personlig assistans under 2019 fick 82 % avslag på sin första ansökan till Försäkringskassan. Vid avslag går det att överklaga beslutet men många väntar och ansöker igen vid ytterligare större behov.

De flesta väljer privata vårdföretag
När assistans blir beviljad får vårdtagaren välja anordnare. Det vanligaste är att ett assistansföretag anlitas. I statistik över personlig assistans i Sverige visar det sig att 70,4 % valt assistansföretag som anordnare. På andra plats kom assistans via kommunal regi med 19,7 %. Därefter kom assistanskooperativ med 6,0 % samt att vara egen arbetsgivare på 3,1 %.

Tydlig förbättring sedan 2011

Marknaden för personlig assistans var helt oreglerad fram till 2011. Det innebar att bidragsfusk och kriminell verksamhet var relativt stor. Detta förbättrades direkt efter regleringen och från 2013 har antalet assistansanordnare minskat mycket drastiskt. Det var däremot inte enbart oseriösa aktörer som försvann utan även mindre bolag som inte kunde hantera de nya reglerna. Samtidigt förekommer viss brottslighet. Det resulterade i att IVO år 2017 fick öronmärkta pengar till att upptäcka bidragsfusk samt aktörer som utnyttjar systemet på ett negativt sätt.