Personlig assistans – Statistik och funktion

Via lagen om stöd och service (LSS) har personer med varaktig funktionsnedsättning rätt att få personlig assistans. Här presenteras i korthet vad detta innebär samt statistik över personlig assistans i Sverige från 2019. Personlig assistans – vid behov av hjälp i...

Vad är ett assistansbolag?

Personlig assistans har funnits i Sverige sedan i början av 1990-talet. Det är kommunen eller försäkringskassan som beviljar personlig assistans. Ett assistansbolag erbjuder personlig assistans. Det innebär att personer som har omfattande funktionsnedsättningar ska...