I Sverige finns flera hustillverkare och LB-Hus i Bromölla är en av de större med en produktion på ungefär 800 hus per kalenderår. Idag är LB-Hus ett av de varumärken som ingår inom Svensk Husproduktion AB.

LB-Hus grundades 1957 i Bromölla och har sedan dess haft sitt säte i den staden. Under de över 60 år man varit verksam inom husbranschen har över 43 000 bostäder producerats och levererats över hela Sverige. Allt sker via totalentreprenad vilket idag ses som en självklarhet inom husproduktion men var ovanligt när grundaren Lennart Bengtsson införde det under företagets första år. Hans mål var att det skulle vara tryggt och enkelt att bygga sitt drömhus. Ett mål som fortfarande gäller även om produktionen ser helt annorlunda ut idag mot på 50-talet.

”Framtidsfabriken”

LB-Hus benämner sin fabrik med ”framtidsfabriken” för att påvisa att de ligger i framkant gällande utveckling och högteknologi. Husfabriken i Bromölla klassas som ”en av landets mest moderna” och speglar tydligt den värdegrund som genomsyrar hela koncernens arbete.

  • Tillsammans
    Även om LB-Hus är ett stort företag så jobbar man med att skapa en trygg gemenskap. De vill utvecklas tillsammans med de anställda, sina kunder och leverantörer.

  • Framåt
    ”Vi har modet att ständigt vara i framåtrörelse” skriver de på hemsidan och kanske är det just denna drivkraft som ligger bakom den tekniska utvecklingen som skett hos hustillverkaren.

  • Långsiktiga
    Hållbarhet, kvalité och pris är tre punkter som företaget jobbar med utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det viktigaste är inte kortsiktiga vinster utan en stabil och långsiktig utveckling som gynnar företaget.

Produktionsfakta

Helautomatik
Flera funktioner inom LB-Hus är helautomatiska. Det underlättar vid hanteringen och skapar en säkerhet gällande utformning och funktion. Exempelvis är måleriet och kapstationen helautomatisk och vid produkt av energiregler sker detta med robotceller.

Egen produktion
En styrka är att man tillverkar från grunden. En del hustillverkare köper in allt material och bygger sedan utifrån detta. I Bromölla tillverkas bland annat bjälklag, takstolar och gavelspetsar. Man är därmed ansvarig och har kontroll på allt från produktion till montering.

Kapacitet
Totalt finns kapacitet att producera tre hus per dag vilket innebär en årlig produktion på drygt 800 hus. Detta kan ske tack vara effektiv produktion och en produktionsyta på 165 000 kvadratmeter fabriksyta.

Besök hemsida för vidare fakta om LB-Hus i Bromölla.