I takt med att marknaden omkring IP-telefoni för företag fortsätter att växa, och motsvarande marknad för traditionell telefoni minskar, kan du framtidssäkra företagets telefonilösning genom att anamma IP-telefoni. Det finns flera fördelar med IP-telefoni för företag:

Mobilitet och skalbarhet

Om ditt företag i dagsläget har, eller överväger att satsa på anställda som arbetar hemifrån och från diverse olika platser, är en lösning med IP-telefoni ett måste. Istället för att låta installera flertalet fysiska telefonsystem, kan du helt enkelt logga in i ditt systems webbaserade gränssnitt för att lägga till ytterligare en linje vid behov. När ditt företag blir oberoende för hårdvara för telefoni, kan de olika kontoren bli helt mobila på så lite som några sekunder. Med hjälp av IP-telefoni kan företag enkelt skala upp och ner sina kommunikationslösningar.

Snällt mot data och bandbredd

En av de stora farhågorna som många företag har när det gäller IP-telefoni för företag är hur en sådan lösning kommer påverka deras dataanvändning och bandbredd. Studier visar att 35-50% av en telefonkonversation sker i tystnad, vilket förstås äter upp bandbredd som skulle kunna läggas på annat håll. Det är dock så att moderna IP-system använder teknik för att kompressa denna tysta data så mycket som möjligt och spara bandbredd.

Lägre kostnad

Genom att investera i IP-telefoni för företag gör du en investering som kommer leda till betydligt lägre kostnader för företagets telefonilösning. Det är fullt möjligt att som företag själva installera och underhålla ett IP-baserat system med hjälp av befintlig IT-personal, eller via en samarbetspartner om man inte har lust att ta hand om driften av systemet.

IP-system kräver inte särskilt hårdvara eller uppdatering av mjukvara. Traditionellt bredband är allt som behövs, vilket gör att företaget bara behöver betala för en enda kanal, även då den inte är i användning. Du betalar bara för den data du använder. Du får även tillgång till flera spännande funktioner, såsom möjligheten att ringa internationella telefonsamtal till en bråkdel av kostnaden för motsvarande samtal med traditionell telefoni. Faktum är att långdistanssamtal och internationella telefonsamtal står för nästan hälften av den beräknade kostnaden för företag som använder sig av IP-telefoni för företag.