Är du intresserad av att gå en kurs för att bredda din kompetens? Har du upptäckt ett område på jobbet där du saknar de rätta kunskaperna? Kurser av olika slag är alltid inspirerande att ta del av, men det tar mycket av arbetstiden att åka iväg en eller flera dagar. Idag finns det ett stort antal webbutbildningar att välja på. Vad finns det för fördelar och nackdelar med en kurs från en digital läroplattform?

Fördelar med webbutbildning

WebbutbildningDu kan ta del av utbildningens innehåll när och var det passar dig. Har du bara tillgång till en dator, mobil eller surfplatta så kopplar du upp dig var du än är. Kanske något att ta till under restiden till jobbet. Du kan pausa, repetera och reflektera i din egen takt. Det finns gott om praktiska övningsexempel som du kan applicera på din egen arbetssituation direkt under utbildningen. Behöver du ställa frågor så är det enkelt att vända sig till en supportgrupp och få svar som tar dig vidare i utbildningen. Utbildningarna kan ha lite olika upplägg, men finns oftast gott om tid att slutföra alla uppgifter.
Läs till exempel på diplomautbildning.se och ta del av deras tankar kring hur du kan lägga upp din kompetensutveckling. Om du tycker att du orkar och vill så är det fullt möjligt att läsa en eller flera utbildningar parallellt. Några utbildningsföretag erbjuder paketlösningar om man tänker sig att genomgå flera kurser under en period på 12 månader. Även detta kan läsas mer om på diplomautbildning.se Kostnaden för en utbildning går att hålla relativt låg eftersom digitala lärplattformar inte är så resurskrävande. Många kan ta del av samma utbildning utan större arrangemang.

Nackdelar med webbutbildning

Att sitta på jobbet, hemma eller på tåget och ta del av kompetensutveckling passar inte för alla. Vill du hellre avsätta hela eller halva arbetsdagar för att fokusera på ny kunskap så är den traditionella kursformen bättre. På webbutbildningen har du inte samma möjlighet att sitta i grupp och samtala. Digitala plattformar gör det möjligt att föra en dialog med andra kursdeltagare, men det fysiska mötet kan upplevas mer positivt. Kostnaden för en traditionell kurs är i regel högre än vad den är för en webbutbildning. Det gör att du kanske har svårare att få igenom ditt önskemål om kompetensutveckling hos din arbetsgivare.