När ett arv ska fördelas är det mycket att tänka på. Ta hjälp av en juristbyrå om ni tycker att det är för mycket att orda själv med. En juristbyrå kan hjälpa er med alla nödvändiga handlingar som bodelning, bouppteckning och arvsskifte.

Vid ett dödsbo där det finns ett arv som ska fördelas så är en del juridiska handlingar ofta nödvändiga. Om det som har avlidit var sambo eller gift så är det första som görs ofta bodelning. Därefter så upprättas bouppteckningen och denna ska även registreras. Därefter så återstår enbart arvskifte. Detta är ofta det sista man gör i samband med ett dödsbo. Ett arvsskifte är som namnet antyder själva skiftet av kvarlåtenskapen. Det går till så att en juristbyrå hjälper till med att upprätta ett arvsskiftesavtal som samtliga parter skriver under. Detta avtal är sedan det avtal som banken använder för att föra över pengar till respektive konto.

När behövs ett arvsskifte?

En bodelning brukar i regel ta några månader, från 1 till 3 månader är vanligt. Men detta beror såklart på om ärendet är komplicerat eller inte. Det är tyvärr ofta så att det är svårt att komma överens mellan parter där ett dödsbo ska fördelas. Det kan handla om fastigheter som någon part vill ta över och en annan part vill sälja. En annan faktor som ofta får dessa fall att dra ut på tiden är att det kan ta tid att sälja fastigheter. Det kan även vara komplicerat att fördela eller avyttra fastigheter. Om ni har stora problem att komma överens finns det vägar att gå. Man kan till exempel be rätten att utse en skiftesman som kan hjälpa till att skifta boet. Det handlar om att till en börja medla mellan parterna och om det misslyckas går det att skifta boet med tvång. Om dödsboet är litet, det vill säga om det inte finns några egentliga tillgångar, så kan ni förmodligen göra arvskiftet själva utan juridisk hjälp. Men om det handlar om större tillgångar eller tillgångar som är mer komplicerade att fördela så är det en god idé att ta juridisk hjälp med ert arvsskifte. Om ni är osäkra så kan ni alltid rådfråga en juristbyrå som kan ge er hjälp och råd.