I Stockholm finns flera stora byggföretag. En del har specialiserat sig på badrumsrenoveringar, andra på att bygga hus och ytterligare på stambyte. Stambytesgruppen är ett av de företag som just har stambyte som specialitet – även om de också utför andra renoveringar i samband med stambytet. Lär dig mer om företaget-:

Bakgrund – Motreaktion mot branschens utveckling

Stambytesgruppen växte fram som en motreaktion mot en utveckling på ROT-marknaden. Ett par entreprenörer ansåg att det knappast var kundvänligt att kunden själv skulle agera projektledare och ha kontakt med ett flertal olika aktörer vid större renoveringar. Det var svårt för kunden att få överblick, ha kontakt med alla och få sin vilja igenom. Målet var därför att skapa ett företag med en helhetssyn – totalentreprenad på riktigt. Med detta menas att all kompetens finns inom ett och samma företag. De kan därmed inte skylla ifrån sig på dåligt utfört arbete av en inhyrd konsult eller underentreprenad. Stambytesgruppen har elektriker, snickare, projektledare och alla andra yrkesgrupper inom företaget.

Stor tillväxt

Sarab koncernen, där Stambytesgruppen ingår, omsatte år 2010 ca 2,9 miljoner. Det är inte speciellt mycket med tanke på omsättningen i byggsektorn. Men omsättningen har sedan dess vuxit kraftigt. År 2018 var omsättningen ca 105 miljoner så uppenbarligen har deras sätt att jobba varit rätt väg att gå.

Helhetslösning med all renovering

En punkt som skiljer företaget åt mot vissa konkurrenter är kompetensbredden. Detta gör även att man kan erbjuda de flesta slags renoveringar i samband med att stambytet genomförs. Redan innan offert ges kommer personal ut och går igenom vad som kommer att ske vid ett stambyte. Då kan kunden även påtala att ett kök behöver renoveras eller att yttertaket behöver byggas ut. När en så stor renovering som stambyte ändå genomförs kan därmed även andra renoveringar ske. På detta sätt samordnas hantverkarna och man kan utföra jobbet kostnadseffektivt.

Tydlig arbetsprocess

Bland de första frågorna som uppstår hos kunderna är ”Hur går stambyte till?”. Det kan vara orsaken till att de så grundligt går igenom det på hemsidan och visar processen både i text och video. Att ha informationsmöte är även ett av de första stegen som sker om företaget anlitas. Det är inte minst viktigt vid arbete i en bostadsrättsförening där det är så många som påverkas av renoveringen.

Information om stambyte i Stockholm finns här: Stambytesgruppen.se