Att få posten levererad direkt vid dörren har länge varit en självklarhet men faktum är att Sverige och Finland är dom enda länderna i hela Europa som fortfarande erbjuds den bekvämligheten. Däremot kommer det förmodligen vara ett minne blott i framtiden eftersom brevinkasten byts ut till fördel för fastighetsboxar i många bostadshus runt om i landet, främst för att förbättra arbetsmiljön och effektiviteten för brevbärarna.

Köpa fastighetsboxar på citypro.se

Mer post än någonsin

Idag skickas mer brev och paket än någonsin, vilket stället högre krav på brevbärarna. I samband med att mängden blir större blir också arbetet tyngre, och att springa med tunga tidningar och paket upp och ned för trappor en hel arbetsdag tär på kroppen. Främst är det knän och axlar som tar stryk av det tunga arbetet men det finns också olycksrisker med trapporna. Risken att falla eller halka under tiden man delar ut posten är stor, speciellt eftersom brevbärarna ofta arbetar under tidspress för att dela ut posten på utsatt tid. Fastighetsboxar minimerar risken för denna typ av olyckor samtidigt som det också blir mindre påfrestande för kroppen.

Snällare och mer effektivt

I takt med att allt fler bostadsrättshus och föreningar väljer att sätta in fastighetsboxar ger det möjlighet till en snällare och skonsammare arbetsmiljö för brevbärarna. Dessutom effektiviseras deras arbete eftersom de sparar in en hel del tid på att lämna av posten i boxarna istället för vid varje enskild dörr, vilket kan ha positiva effekter så som minskad stress.

Precis som i alla yrken är det viktigt att ständigt se över arbetsmiljön så att de anställda håller sig friska och skadefria. Ännu finns ett visst motstånd hos en del bostadsrättsföreningar när det kommer till att byta ut brevinkasten till fastighetsboxar, främst för att många tror att det är dyrt. Skulle man bara öka medvetenheten om att det inte kostar särskilt mycket, samt att det förbättrar en hel yrkesgrupps arbetssituation skulle förmodligen många tänka om och göra slag i saken.