Allt fler arbetsgivare väljer att erbjuda sina medarbetare möjligheten att gå en distansutbildning parallellt med sitt arbete. Att inhämta ny kunskap via studier samtidigt som man sköter sina arbetsuppgifter har visat sig ge många fördelar för alla inblandade, inklusive:

  • medarbetaren
  • arbetsgivaren
  • företaget

Studier har kunnat visa att om man omedelbart få chansen till att omsätta sina teoretiska kunskaper i företagets verksamhet och uppgifter, leder det till en högre inlärning. Man minns också de nya kunskaperna en längre tid, i jämförelse med traditionsenlig skolundervisning.

Följ medarbetarnas utveckling

När ens medarbetare blir antagna till en kurs så har ibland arbetsgivaren, om det är hen som anmält dem till kursen, möjlighet till att få följa medarbetarnas utveckling under kursens gång. På så sätt kan man motivera medarbetarna till att verkligen koncentrera sig på att både lära sig mycket samt göra bra ifrån sig på uppgifter och prov. Samtidigt kan man anpassa arbetsuppgifterna som man delegerar till sina medarbetare för att ge dem chansen att använda sina nya kunskaper när de hanterar sina arbetsuppgifter.

Distansutbildningar inte bara för företag

Även om distansutbildningar är en väldigt bra idé på arbetsplatsen som ett sätt att vidareutbilda sina medarbetare, så är distansutbildningar också tillgängliga för privatpersoner. Då måste man såklart dock betala för kursen själv, ifall den har en avgift. Man kan välja att läsa distansutbildningar av många olika skäl. För en del så passar det helt enkelt ens inlärningsförmåga och -teknik bättre, att få bestämma själv när man studerar. 

En del koncentrerar sig ju som bäst på morgonen medan andra gör bäst ifrån sig sent på kvällen. För andra personer kan en utbildning på distans vara en bra idé om man bor i en annan stad än i den där utbildningen ges på plats. Eller kanske vill man bara fylla på i sitt kunskapsförråd och läsa en kurs på fritiden.

Certifikat eller betyg efter utbildningen

När utbildningen är avslutad och man har klarat av alla kursens moment så får man antingen ett betyg som motsvarar ens prestation och resultat, eller ett certifikat eller intyg som bevisar att man har gått utbildningen. Det varierar mellan olika lärosäten och företag. Innan man börjar kursen kan det vara värt att kontrollera om kursen genererar ett betyg eller certifikat, och att det matchar ens behov för framtiden.