Ingen vill råka ut för ett inbrott i sitt egna hem. Men för vissa är olyckan framme och man blir bestulen av värdesaker som man har i sin villa. Processen efter ett inbrott kan vara långt, både hos polisen och försäkringsbolaget. I den här texten berättar vi mer om vad som händer efter att inbrottet skett och hur ett villalarm kan hjälpa i processen och få den att gå snabbare.

Polisen och försäkringsbolaget

Efter ett inbrott i sin villa löper två processer samtidigt: En hos polisen och en hos försäkringsbolaget. Processen med polisen är ofta kortvarig eftersom det oftast är omöjligt att hitta inbrottstjuven, även om man har ett villalarm. Men det är otroligt viktigt att i alla fall anmäla och att polisen besöker brottsplatsen för att kategorisera det som inbrott för att ha bevis hos försäkringsbolaget att man inte ljuger. Dessutom kan det alltid hända att det finns tillräckligt många bevis och man får fatt på tjuven. Detta är mer möjligt om man har ett villalarm med kameror som kan fånga tjuven på bild.

Den andra processen hos försäkringsbolaget handlar om att få tillbaka värdet av de ägodelar som tjuven tog med sig. Detta är oftast en väldigt långdragen process. Först måste du kunna presentera bevis på att det faktiskt var ett inbrott: Här hjälper polisens arbete och villalarmets bilder. Sen ska man dokumentera alla ägodelar som stulits och skicka in bilder på dem så att försäkringsbolagets personal kan göra en värdering av det som stulits.

Hur kan ett villalarm hjälpa?

Ett villalarm stoppar sällan ett inbrott från att hända. Men det är inte heller larmets syfte. Syftet är att hjälpa i de två processerna som pågår parallellt med varandra efter att inbrottet har skett. I den första processen med polisen kan villalarmet komma med bevis som hjälper polisen i sitt arbete. Beviset villalarmet kan presentera är ofta bilder, videor eller ljud som spelats in. Även väktaren som skickas ut av larmcentralen kan komma med värdefull information som hjälper polisen få fast tjuven. Detta händer dock väldigt sällan. Det viktigaste polisen kan göra för er är att klassificera det som hände som inbrott och här är villalarmet till mycket hjälp! Utan att inbrottet klassificeras som inbrott är processen svårare hos försäkringsbolaget och då blir det ännu svårare att få tillbaka pengarna du förlorade i de ägodelarna som blev bestulna. Med andra ord är villalarm en bra investering!