Ett attefallshus kan vara precis det som behövs för att få lite extra plats för förvaring eller en extra gästsäng. Att bygga ett sådant behöver inte vara svårt då det finns flera alternativ , så som att köpa en färdig byggsats eller ett helt nyckelfärdigt hus – men däremot finns vissa regler som måste följas.

Regler vid uppförande av attefallshus

Har man en egen tomt finns också möjlighet att uppföra ett attefallshus – förutsatt att man följer dom regler som finns. Det behövs vanligen inget bygglov men däremot måste man göra en bygganmälan och få ett startbesked från kommunen.

Därefter är det viktigt att man håller sig inom ramarna för hur stort ett attefallshus får vara – vilket är max 30 kvm. Höjden få inte överskrida 4 meter och huset bör inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Om annat behöver med medgivande från aktuella grannar.

Reglerna har tagits fram av Boverket och mer finns att läsa på deras hemsida.

Lösvirke, byggsats eller nyckelfärdigt?

Förutom att ta hänsyn till dom regler som finns när det kommer till attefallshus behöver man också fundera på hur det ska uppföras. Det finns tre vanliga alternativ:

  • Bygga av lösvirke
  • Köpa byggsats
  • Köpa nyckelfärdigt attefallshus

Genom att bygga i lösvirke kan man utforma det lilla huset precis som man vill – kanske blir det den egna villan i miniformat, eller något helt annat? Här är det förstås särskilt viktigt att man tänker på husets storlek, så det inte blir större än vad som är tillåtet.

Att köpa en färdig byggsats är också ett alternativ och det finns många modeller att välja bland. Att resa en byggsats kan vara gjort på någon dag med rätt handlag och därefter kan man inreda huset som man vill. Med en färdig byggsats vet man också att storleken inte är för stor och det brukar finnas flera storlekar att välja bland.

Väljer man ett nyckelfärdigt attefallshus behöver man inte göra någonting själv – mer än att genomföra beställningen av det hus man önskar. Även här finns flera modeller och stilar att välja bland – något som passar på dom flesta tomter och gårdar och något som uppfyller dom flesta behoven.

Fördelen med detta är att man som sagt inte behöver göra något själv om man inte vill. Det är alltså tidsbesparande – men också det dyraste alternativet.