Vet mer om konverteringsoptimering

Hur din konverteringsoptimering ser ut på hemsidan kan vara avgörande för om din e-handel blir lönsam eller inte. Om du erbjuder tjänster kan det vara avgörande för hur många som frågar efter offerter eller som intresserar sig för tjänsterna över huvud taget. Kort sagt; konverteringsoptimering kan vara en nästintill ovärderlig investering.

Det här är konvertering och konverteringsgrad

Konvertering kan man tala om i många olika sammanhang. När man talar om e-handel handlar det om hur många som besöker din sida, tittar på produkter och som faktiskt köper en produkt. Har du en städfirma till exempel, kan en konvertering för dig vara när en person bokar en städning.

För att mäta konverteringen brukar man tala om konverteringsgrad, ofta mätt i procent. Om 20 personer besöker din hemsida, och en köper, har du alltså en konverteringsgrad på fem procent. Det är svårt att sätta en konverteringsgrad som anses ”bra”. Det varierar mycket beroende på bransch. För en del e-butiker kan till exempel 3 % procent vara riktigt bra, medan det för andra inte blir lönsamt.

Konverteringsgrad och annonser

Konverteringsgrad kan vara särskilt aktuellt att mäta när man annonserar. Ponera att du annonserar på ett sökord som ger dig 20 klick om dagen. För detta betalar du fem kronor per klick, vilket innebär att dina annonser kostar 100 kronor om dagen.

Om du har en konverteringsgrad på fem procent innebär det i sådana fall att du i snitt kommer att få en order om dagen. Har du ett snittordervärde på 150 kronor, blir det knappast särskilt lukrativt – om du inte har väldigt goda marginaler. Om du däremot kan jobba med konverteringsoptimering och få upp graden till 7 – 8 procent, kan det mycket väl bli lönsamt. Det här är ett exempel på när konverteringsoptimering kan vara en avgörande skillnad.

Konverteringsoptimering är nog alltid intressant för en e-handlare, oavsett var man får trafiken ifrån. Det är ett sätt att få ut mer värde från den trafik man redan får in på sidan. God konvertering kan också öppna upp för att buda högt på betalda annonser i sökmotorer – kanske högre än dina konkurrenter.