Utbudet av olika slags lån och krediter är stort och som företagare är det viktigt att förstå skillnaden mellan dessa. Detta för lättare kunna hitta passande låneform samt hålla nere kostnaden för räntor och avgifter. Några av de vanligaste alternativen är:

Kreditkort

Kreditkort är den kreditform som används löpande inom företagets verksamhet. Dessa har en räntefri kreditperiod på 40 – 50 dagar vilket innebär att någon räntekostnad inte uppstår så länge som månadsfakturan betalas i tid. Kreditkort är ett smidigt betalningsalternativ för att de anställda inte själva ska behöva lägga ut pengar vid inköp.

Kontokredit

En kontokredit kopplas till valfritt företagskonto. Om det skulle saknas likvida medel på kontot, när en betalning försöker genomföras, kommer krediten automatiskt att användas. På detta sätt kan betalningen ändå att kunna ske. Var betalningen på 10 000 kronor och det endast fanns 8 000 kronor på kontot kommer krediten att aktiveras på 2 000 kronor. När det sedan betalas tillbaka pengar till kontot kommer krediten att automatiskt balanseras. Med andra ord återbetalas den automatiskt.

Fakturaförsäljning

Genom att sälja sina fakturor kan ett företag få ett jämnare kassaflöde. Fakturorna betalas direkt av kreditbolaget vilket därmed innebär att företaget inte behöver vänta de 30 – 60 dagar som annars kunden kan vänta med att betala fakturan. För denna service betalas ett par procent av fakturabeloppet.

Detta är egentligen inte en kredit utan en försäljning av en skuld. Det kan däremot vara ett smidigt alternativ för att förbättra likviditeten istället för att teckna ett lån.

Företagslån

Vid stora investeringar tecknas ett företagslån. Dessa erbjuds både av stora affärsbanker och specialiserade kreditbolag som enbart erbjuder lån till företag. Genom att jämföra flera olika alternativ kan både bättre villkor och lägre ränta förhandlas fram.

Lån från ägarna

Hos enmansbolag, samt fåmansbolag, är det vanligt med lån från ägarna. Det kan exempelvis vara en person som precis startat upp sitt företag och behöver likvida medel till inköp av material. Vid lån till ett eget företag får marknadsmässig ränta tas ut.

Obligationer

Företagsobligationer är lån som ges av stora och medelstora företag. Skuldsedeln, obligationen, anger att företaget ska återbetala hela beloppet tillsammans med en fast räntesats ett specifikt datum. När privatpersoner investerar i obligationsfonder eller räntefonder är det vanligt att dessa delvis består av företagsobligationer.

Via https://a5.nu/ finns jämförelser som rör dessa frågor.