Mycket har förändrats i vårt moderna samhälle men en sak består: vårt beroende av välfungerande rörsystem. För vad händer när rörstammarna i din fastighet börjar sjunga på sista versen? Hur länge vågar du vänta innan du åtgärdar problemet? Det bästa är såklart att inte vänta utan att åtgärda det så fort som möjligt. Men är relining eller stambyte det bästa sättet att göra detta på? Läs vidare så ger vi dig insikt i detta ämne!

Varningstecken som indikerar att du behöver åtgärda rören

Rören i din fastighet är belägna under marken, utom synhåll för blotta ögat. Därför är det svårt att själv bedöma skicket på dem och att upptäcka när de behöver åtgärdas. Som tur är finns det dock vissa varningstecken som indikerar att så kan vara fallet. Några exempel på dessa är att:

  • Det har gått länge sedan ett stambyte senast gjordes i fastigheten.
  • Det uppstår titt som tätt läckage eller stopp i rörsystemet.
  • Du upptäcker en hemsk odör i fastigheten.

Om du tror att rören börjar bli dåliga gör du bäst i att tillkalla en konsult. En sådan kan hjälpa dig att avgöra huruvida relining eller stambyte är den bästa metoden att få bukt med problemet!

Så bör du resonera när du väljer mellan relining eller stambyte

Det finns flera fördelar med att välja relining istället för att utföra ett stambyte:

   • Det går snabbt och enkelt att utföra åtgärden.
   • En rörinfodring kräver inte en massa grävningar och stök.
   • Det är billigare att göra en rörinfodring än att utföra ett stambyte.
   • Lösningen kan ha en relativt lång hållbarhet beroende på vilken metod och vilket material som används.
   • Metoden är kvalitetssäkrad och det utförda arbetet granskas efter slutförandet.

Med detta sagt finns det fler faktorer att ta hänsyn till i valet mellan relining eller stambyte. För i vissa fall kan en rörinfodring vara det bästa valet medan det i andra fall är mindre lämpligt. I somliga fall är nämligen det mest logiska valet att istället byta ut rörstammarna helt och hållet. Detta är helt enkelt en komplex fråga som du bör diskutera tillsammans med din konsult!