Personlig assistans har funnits i Sverige sedan i början av 1990-talet. Det är kommunen eller försäkringskassan som beviljar personlig assistans. Ett assistansbolag erbjuder personlig assistans. Det innebär att personer som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som bara är möjligt. En del personer behöver hjälp av assistansbolag dygnet runt och andra bara under dela av dygnet. Tanken är att även personer med en funktionsnedsättning ska kunna leva det liv som de vill leva med allt vad det innebär.

Vilka uppgifter utför assistansbolag?

Ett assistansbolag hjälper den som har en funktionsnedsättning med en rad olika saker. Det kan handla om att klär på sig, ta en dusch, äta, träna, åka till ett arbete, utföra hushållsarbete, ta hand om barnen, umgås med vänner, vara delaktig i ett politiskt parti och så vidare. Det är brukaren som ska välja vem hen vill anställa som personlig assistent. Alla som inte har fyllt 65 år än kan ansöka om hjälp från ett assistansbolag om de har stora funktionshinder i vardagen. Det kan handla om personer med utvecklingsstörning, hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska funktionshinder. Man kan vara hur ung som helst när man söker hjälp från ett assistansbolag vilket innebär att även föräldrar kan ansöka om personlig assistans för sina barn.

Hur ansöker jag om hjälp från ett assistansbolag?

När du ska ansöka om assistansersättning så kontaktar du först Försäkringskassan. Du fyller i en speciell blankett där du förklarar din situation och varför du behöver assistans. Ibland kan en handläggare komma hem till dig för att observera dig i din vardag för att utvärdera hur stort hjälpbehovet är. Försäkringskassan bestämmer sedan om du ska få hjälp från ett assistansbolag och även hur mycket hjälp du är berättigad till. En del personer har rätt till hjälp från två assistenter och andra bara en.

Hur hittar jag ett assistansbolag?

I dagsläget finns det över tusen olika assistansbolag i Sverige så det är viktigt att jämföra de olika bolagen och inte nöja sig med första bästa. Kontrollera om assistansbolaget har kollektivavtal för deras assistenter och vilka försäkringar som finns. Ta reda på vilken utbildning de anställda har och hur de arbetar med kompetensutveckling. Kontrollera också hur den ekonomiska situationen är och hur trogna deras kunder är. Om många kunder har bytt assistansbolag kan det vara tecken på att någonting inte fungerar som det ska hos företaget.

För hjälp med assistansförmedling finns här bra tips.