Alla behöver känna sig säkra i sitt eget hem. Det är en fundamental grundförutsättning för ett tryggt och behagligt liv. Att installera en säkerhetsdörr kan vara en av de bästa investeringarna du gör i ditt hem. Förutom att förstärka inbrottsskyddet fungerar dörren även som skydd mot brand. Många moderna säkerhetsdörrar saknar också brevinkastet för att på så vis eliminera risken att någon slänger in något föremål i ditt hus eller lägenhet. Detta kräver givetvis om du bor i ett flerbostadshus att det finns postboxar eller brevlådor så att du kan ta emot din post.

Till villor säljs det betydligt färre säkerhetsdörrar än till lägenheter och det är för att i villor finns det betydligt fler ställen att ta sig in på för en inbrottstjuv än bara genom ytterdörren. Inbrotten sker ju när de boende inte befinner sig i lägenheten eller huset. Inte heller brandskyddet fyller samma funktion i en villa då i princip varje fönster är en egen nödutgång. Säkerhetsdörrar finns i olika klasser. De har med åren förbättrats och en säkerhetsdörr av klass tre idag är avsevärt mycket bättre än en dörr av klass tre från säg 90-talet. Dörrens klass är såklart avhängd material och tjocklek. Ju högre klass dörren är av ju svårare är den att forcera och ju längre står den emot brand.

Stanna i lägenheten om du har säkerhetsdörrar

Om en brand uppstår någonstans i huset är den naturliga instinkten hos oss människor att försöka ta oss därifrån och fly. Det kan vara svårt att förbli lugn i lägenheten men det är faktiskt den tryggaste platsen om du har en bra säkerhetsdörr. Exakt hur länge dörren står emot brandrök beror på klassen och tjockleken på dörren och du kan givetvis inte stanna inne hur länge som helst om hela huset håller på att brinna ner.

Olika tester som gjorts beträffande dörrar visar att de kan ta allt från bara några få minuter med enklare verktyg till upp till 20 minuter med vinkelslip, kofot och andra tyngre verktyg för att få upp de tyngre klasserna. Helt omöjligt är det givetvis inte att få upp en dörr för den som anländer med en mängd verktyg men det låter och väcker grannars uppmärksamhet. Klass tre och fyra är de vanligaste dörrarna och priserna ligger ungefär mellan 15 000 och 25 000 kronor.