Idag finns en rad olika metoder och tillvägagångssätt för hur ett stambyte går till. Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det en fråga som inte bör ignoreras – om inte stambytet sker i tid finns en risk för väldigt dyra vattenskador.

Men det finns ett antal frågor som är bra att ställa sig inför ett stambyte – tappvatten innebär en lite annorlunda process jämfört med om man till exempel byter ledningarna som för varmvatten till elementen i en fastighet.

Frågor som är bra att ställa sig inför arbetet

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening innebär det mycket planering inför arbetet. Planeringen diskuteras bäst med en erfaren firma som ska utföra arbetet. Exempel på saker att tänka på innan arbetet sätts igång är följande:

  • Vad gäller om något går snett? Vilka försäkringsregler finns det?
  • Vilka delar av ansvaret ligger på dig som fastighetsägare – och hur mycket ansvar tar firman som utför arbetet?
  • Finns det några hinder man bör räkna med; problem som kan uppstå under arbetets gång?
  • Ska våtrumsrenovering ske i samma veva (vilket ofta sker)? Vad krävs i sådana fall för att projektet ska bli så bra som möjligt?
  • Vilken grad av komplexitet innebär ert stambyte (tappvatten enbart är generellt simplare än om samtliga stammar och ledningar byts), och hur lång tid kan det komma att ta?

Givetvis är det bra att fundera på dessa frågor själv, men en god start är att ta kontakt med olika rörfirmor och diskutera tillsammans med dem. Även om ni inte planerar att genomföra stambytet med en gång, är det en god idé att ta diskutera tillsammans med någon som har erfarenhet.

Vad särskiljer er typ av stambyte – tappvatten kontra spillvatten och radiatorledningar

Tappvattenledningar i äldre fastigheter är som regel gjorda av koppar eller stål, medan det i nya fastigheter kan finnas ledningar i plast. Ett känt problem med vissa kopparrör är deras Castolinlödningar, som ibland leder till läckage.

Såväl spillvatten som tappvatten brukar ha en livslängd på mellan 40 och 60 år – men det finns stora variationer. Har det gått mer än 30 år sedan det senaste bytet är det dags att börja titta på rörens skick. Om så är fallet, är det dags att kontakta en firma som kan göra en inspektion – och därefter ta ställning till om ett stambyte – tappvatten eller samtliga ledningar – behöver utföras.