”Sätt färg på” gav arbetslösa målare nya jobb

År 2016 genomfördes ett mindre projekt vid namn ”Sätt färg på” i Helsingborg. Ett projekt som skapade nya vägar till arbete för arbetslösa målare i staden. Kanske kan konceptet även appliceras på andra branscher?

I ett samarbete mellan flera aktörer genomfördes ett ”miniprojekt” år 2016 då flera målare begav sig till Drottninghög i Helsingborg för att göra det finare. En del av dessa målare hade många års erfarenhet och kom från etablerade företag i staden. Andra var arbetslösa målare som kunde bidra med kunskap för att skapa en finare miljö.

Utöver att det blev snyggt fick lokala företag upp ögonen för duktiga hantverkare vilket slutade med att flera personer fick jobb. Efter framgången valde man att satsa ytterligare ett år.

Arbetsmarknadsprojektet ”Sätt färg på” drevs år 2017 under två månader. Bland annat var det flera nyanlända målare och personer med intresse för att jobba inom detta yrke som visade upp sina konstverk i Fredriksdal och Drottninghög i Helsingborg.

Ett upplyft för statsdelar

Ett renoveringsprojekt som gav finare stadsdelar samtidigt som det var ett steg för många ut i arbetslivet. Men det handlade inte bara om rekrytering utan minst lika mycket om utbildning. Det är en bransch som har ett mycket stort behov av arbetskraft och därmed behöver fler utbilda sig för att kunna möta denna efterfrågan. Detta projekt blev därmed ett steg till att fler skulle börja intressera sig för yrket.

Man presenterade ”Event – Praktik – Validering” där detta projekt stod för första punkten. Att inspirera och få fler intresserade. De som inte hade rätt kunskap kunde påbörja praktik hos någon lokal målare i Helsingborg. Allt eftersom kunde man validera sin kunskap vilket i längden innebar att personerna till slut hade komplett utbildning.

Under 2017 målades exempelvis följande inom projektet:

  • Entré mot Blåkullagatan
  • Rusta upp invånarlokal som var tänkt att användas av personer som söker jobb och utbildning. Här skulle validering ske för arbetsmomenten så som spackling, målning och slipning. Detta av lokalens lister, tak och väggar.
  • Målning av parkbänkar i Fredriksdal och dukmålning med porträtt av Gisela Trapp.
  • Måla skyltar till Café Välkommen.

Genom dessa projekt skapades både aktivitet, gemenskap, finare lokaler och steg in på arbetsmarknaden eller i alla fall mot arbetsmarknaden genom kommande utbildning.

Konceptet ”Sätt färg på” hittas även i andra städer så som Stockholm och Göteborg.