Säkerhetsdörrar brukar förknippas med en robust och hållbar dörr som står emot inbrottsförsök, brand och gas. Men det blir även allt vanligare med smarta digitala låssystem. Det gör dessa dörrar ännu säkrare. Inget är ju starkare än dess svagaste länk.

För att minska risken för inbrott och skadegörelse kan fastighetsägare välja att installera säkerhetsdörrar i flerfamiljshus. Dessa dörrar finns självklart även till villor och andra bostäder och fastigheter. Ska säkerheten öka är detta ett första steg. Men det gäller även att se över låssystemet och välja ett långsiktigt smart alternativ. Med digitala alternativ skapas generellt ännu ett steg av ökad säkerhet.

Två automatiska system för säkerhetsdörrar

Det finns idag minst två system som används vid digitala lås.

  • Motorlås inbyggt i konstruktionen
    Är motorlåset inbyggt i konstruktionen är det mest avancerat och därmed även mest flexibelt gällande funktioner som kan utnyttjas. Det går exempelvis att koppla dörren till befintlig kameraövervakning och annat larmsystem.
  • Motoriserat vred
    Detta är ett enklare sätt att ”digitalisera” låset. Det är ett lås som monteras på säkerhetsdörrar, eller andra dörrar, i efterhand och därmed inte påverkar dess kompletta konstruktion. Däremot finns vissa begränsningar gällande låsets funktion. Det är denna nivå som de flesta privatpersoner klarar sig med.

Oavsett kan dessa kopplas mot en digital lösning som anpassas efter kundens önskemål och behov.

Privatpersoner

För privatpersoner handlar det främst om att undvika nycklar som lätt kan komma bort eller stjälas. Istället kan dörren öppnas via familjens mobiler där varje användare har olika behörighet och kod. På så vis kan en dörr öppnas på avstånd var än personen befinner sig. Det behövs ingen extranyckel som lånas ut till grannen vid blomvattning och inte heller behöver nyckel lämnas till hantverkaren. Det är bara att låsa upp på distans när så behövs.

Företagare

För många företag är det självklart att installera säkerhetsdörrar, larm och ytterligare säkerhetssystem. Allt för att minimera risken för inbrott och stölder. I detta fall kan låssystemet vara uppbyggt utifrån företagets unika behov av behörigheter och behov.

Statistik och logg

Via appen går det att se när någon har låst eller låst upp dörren samt vem det var. Det går även att skapa digitala nycklar som exempelvis gäller under vissa specifika tider samt byta nyckel för användarna.