Så används 3d modellering

En virtuell 3d modell är vad som skapas i arbetsprocessen med 3d modellering. En modell som därmed kan vridas och vändas på av användaren (utan att de behöver ha ett 3D-program). Modellen kan även appliceras i olika miljöer.

Exempel på 3d modellering

Du går in på Sveriges största möbelföretag och ska köpa ett kök. I köksavdelningen finns kunddatorer som kan användas för att ”testbygga” köket. Detta genom att använda kylskåp, hyllor och lådor som är skapade med 3d modellering. Via datorn kan därmed de olika produkterna placeras på olika ställen i köket varpå en helhetsbild skapas.

Användning och funktion

  • Vridbart – ur flera vinklar

Som exemplet ovan kan man, via 3d modellering, skapa modeller som kan vridas och vändas helt utan begränsningar. En av världens största skotillverkare presenterar även sina skor via dessa 3d modeller. Kunden kan se skon från alla håll innan beslut tas om köp.

En av fördelarna är därmed flexibiliteten gällande att kunna presentera en produkt utifrån vad kunden vill se.

  • Analys och utveckling

Ofta används 3d modellering inom analys och utveckling av produkter. Istället för att skapa en färdig fysisk produkt så skapas den i datorn och presenteras som en 3d modell. Det blir därmed ofta billigare än att ta fram en riktig prototyp.

Utifrån denna bild kan sedan analys och utveckling ske av produkten. Den kan även användas i marknadsundersökningar hos framtida kunder och på så vis ge underlag till förbättringar.

Under processen kan färger ändras, detaljer läggas till och olika versioner sparas. Ett effektivt sätt att utveckla och förbättra en produkt.

  • I annan miljö

En 3d modell kan lätt användas i flera olika miljöer varpå sedan fotografier eller animeringar skapas. Ett exempel här är inredaren som har ett flertal olika modeller på en dator. Dessa kan lägga ut i ett digitalt rum varpå inredningsbilder skapas. Önskas mattan i en annan struktur eller lampan lite större? Det kan relativt enkelt åtgärdas via modellen.

Genom att ha modeller kan dessa alltså enkelt anpassas för olika miljöer och sammanhang. Därmed skapas flexibilitet för att visa hur olika produkter kan användas tillsammans. Passar soffan tillsammans med lampan? Hur ser lägenheten ut – som inte är byggd ännu?

Kortfattat så används alltså 3d modellering till att visualisera produkter digitalt. Med en modell kan sedan anpassningar enkelt genomföras gällande exempelvis upplevt material, storlek, färg och form.