Rullningen av det nya 5G-nätet håller så sakteliga på att inledas. I dagsläget är det dock 4G-nätet som är det dominerande mobilnätet här i Sverige. Så när du ska välja bredbandsabonnemang står valet fortfarande mellan fast eller mobilt bredband. Och när det kommer till den fasta varianten är fiber den obestridde kungen på marknaden.

Men är fiberbredband det bästa i alla lägen eller bör du istället välja ett mobilt bredbandsabonnemang? Vi ska här göra vårt bästa för att besvara denna fråga och försöka guida dig genom djungeln av abonnemang.

Är fast eller mobilt bredbandsabonnemang bäst?

När det kommer till internetuppkopplingar går inte åsikterna isär mellan fast eller mobilt bredbandsabonnemang på samma sätt som fallet är i många andra fall. Det råder nämligen inte samma motsatsförhållande som det gör mellan till exempel Android och iOS eller PC och Mac. Faktum är att många företag och konsumenter till och med kombinerar de bägge alternativen i sina nätverk.

Med det sagt är det viktigt att kunna särskilja på de båda sorternas uppkopplingar. För att förenkla för dig att välja mellan dem går vi nedan igenom fördelarna med fiber respektive mobilt bredband.

Fördelarna med fiber respektive ett mobilt bredbandsabonnemang

Dessa är de främsta fördelarna med att välja ett fiberabonnemang:

  • Erbjuder överföring av stora mängder data med låg latens (fördröjning).
  • Fiber ger den snabbaste möjliga internetuppkopplingen.
  • Fiberbredband är säkra, stabila och skalbara.
  • Detta alternativ är ofta det mest prisvärda (såvida du inte behöver lägga nytt fiber).

Fördelarna med mobila bredbandsabonnemang inkluderar dessa:

  • Mobila bredbandsabonnemang är tillgängliga nästan överallt.
  • Ett mobilt bredband kan enklare flyttas än ett fast dito.
  • Du slipper dra kablar tvärs och kors i bostaden för att kunna koppla upp dig till internet.
  • Har ofta en lägre startkostnad än vad fallet är vid nyetablering av ett fibernätverk.

Som du märker kommer ditt behov och ändamål med bredbandet ha stor betydelse för valet av uppkoppling. Och till syvende och sist finns det inget som förhindrar dig från att implementera en lösning där bägge dessa alternativ kombineras. Genom att göra detta får du det bästa av två världar och kan använda ditt fasta och ditt mobila bredbandsabonnemang för de syften som dessa är optimerade för!