Ett företag som belönar sina medarbetare kan få personalstyrkan att prestera bättre. Att belöna dem med presentkort är förmodligen det enklaste och smidigaste sättet att få till stånd ett större engagemang på alla nivåer i företaget. Vi människor älskar nämligen att få uppskattning för det arbete vi gör. Därför kan även en mindre gest som denna höja motivationen, öka produktiviteten och skapa en känsla av lojalitet gentemot företaget.

Därför är presentkort det bästa sättet att belöna medarbetarna

Det finns flera goda skäl till att ge giftcards åt medarbetare. Till exempel har det visat sig att:

  • Kontanta belöningar är väldigt kostsamma. Det snabbt kan bli väldigt dyrt att använda ett system där medarbetarna belönas med bonusar i form av pengar. Därför avstår många företag från att använda sig av dessa system och incitament.
  • Gåvokort höjer produktiviteten och nöjdheten. I akademiska studier har man funnit att gåvor som gåvokort är mer effektiva än kontanta belöningar. Forskare har bland annat funnit att dessa ökar produktiviteten och nöjdheten bland medarbetarna.
  • De låter medarbetarna välja sin belöning. Det finns flera olika gåvokort att välja mellan på marknaden. Vissa gäller bara för en väldigt specifik sak medan andra är lite mer mångfacetterade i detta hänseende. Därmed kan medarbetarna ofta få välja sin specifika belöning från en meny så att säga.
  • Dessa belöningar är mer minnesvärda. Ytterligare ett skäl till att använda presentkort som belöning är att dessa är mer minnesvärda gåvor. De skapar ofta en hel upplevelse som den enskilde medarbetaren kommer att minnas under en lång tid framöver. Detta gäller inte minst när det kommer till gåvokort såsom supékort och liknande. Att dessa belöningar är mer minnesvärda är en starkt bidragande orsak till att de är mer effektiva än kontanta belöningar.

Att tänka på när du vill belöna dina medarbetare

För att belöningen ska få önskad effekt är det viktigt att du ger den på rätt sätt. Det handlar nämligen inte bara om själva belöningen utan även det erkännande som detta är förknippat med. Så glöm inte bort att också ge den enskilde medarbetaren ett officiellt erkännande i samband med att han eller hon tar emot sin belöning!