Jetpak WooCommerce Plugin gör så att du kan integrera Jetpak med Unifaun i din WordPress-butik. Det är ett sätt att automatisera ordrarna och på så vis bespara dig tid och energi. När du skickar ordrarna behöver du bara gå in på Unifaun och klicka “Skriv ut” – eftersom all relevant information (kund- och fraktuppgifter) är synkroniserade från WooCommerce.

Fördelar med att skaffa Jetpak WooCommerce

Att skaffa integrationen kommer med flera fördelar. Framförallt är det ett sätt att spara tid och därmed kunna optimera din verksamhet, vilket i sin tur kan leda till ökad tillväxt – givetvis beroende på hur du spenderar den nyfunna tiden och energin.

Att ha en stor del av logistikflödet automatiserat är givetvis i varje e-butikägares intresse. Det är en effektivisering, och du kan istället spendera tid på arbetsuppgifter som är inte lika monotona, och som bygger något inför framtiden. Att skicka ordrar är ett arbetsmoment som tar en stor del av tiden för butiksägare. Kan man optimera det, skapar man goda förutsättningar för att växa verksamheten, om det är det man vill. Det ger också förutsättningar för att arbeta mindre, om man prioriterar ledig tid mer.

Inställningar och funktioner

Det finns en rad inställningar och funktioner i Jetpak WooCommerce som du kan använda för att optimera dataflödet så mycket som möjligt. Till exempel kan du välja att synka frakt- och kundinformation per automatik till Unifaun. I sådana fall behöver du ange, i WooCommerce, vad fraktalternativen där motsvarar i Unifaun. Du kan också välja att synka all data manuellt, så att det sker när det passar dig. En fördel med integrationen är att det är enkelt att lägga till fler fraktbolag om du så önskar. Det här gör så att du kan ha allt under ett och samma tak. Det möjliggörs av att det används med Unifaun Online som plattform, där skalbarhet i det här avseendet knappast är ett problem.

Exempel på andra behändiga funktioner:

  • Testläget. Testläget, som finns i pluggens inställningar, gör det enkelt att testa integrationen innan det går live.
  • Separera varor paketvis. På inställningssidan i tillägget kan du välja att skicka olika paket för olika varor i samma beställning.
  • Notifikationer. Du kan få notifikationer via e-post och SMS med Jetpak WooCommerce.