De flesta par behöver parrådgivning någon gång i sin parrelation. Istället för att se det som ett misslyckande så se det som att ni tar ansvar över er själva och er familjs relationer. Det finns många anledningar att ta hjälp av parrådgivning. Haninge erbjuder familjerådgivning för boende i kommunen till ett mycket förmånligt pris.

De flesta par upplever kriser eller destruktivitet i sin parrelation. I Haninge finns parrådgivning till för dessa tillfällen. När ni besöker en mottagning för parrådgivning i Haninge så är saker som respekt, ett gott bemötande och objektivitet i fokus. En objektiv och opartisk blick på er parrelation kan vara mycket nyttigt. När ni går i parrådgivning i Haninge har personalen tystnadsplikt och ni har möjlighet att vara anonyma. Det som är i centrum för parrådgivningen är era behov som par. Alla som bor i Haninge erbjuds familjerådgivning genom kommunen. Då kostar ett samtal 350 kronor och ni kan få upp till fem samtal genom kommunen. Haninge kommun har ett avtal med ett antal familjerådgivare där ni kan boka samtal. Minst en av parterna måste vara bosatt i kommunen för att ni ska kunna söka familjerådgivning denna väg.

Många problem kan lösas genom parrådgivning

Många drar sig för att söka parrådgivning i Haninge eftersom det kanske känns eller ses som ett misslyckande. Men faktum är att de flesta som lever i en parrelation behöver hjälp och stöd någon gång. Det är ansvarsfullt att söka hjälp om ni har problem. En vanlig orsak till att man söker parrådgivning i Haninge är till exempel att man har separerat och har svårt med kommunikation och samarbete efter skilsmässan. Om barn finns med i bilden är det viktigt att lösa samarbetssvårigheterna och alla parter mår förmodligen bättre om ni kan lösa problemen och ta er ut på andra sidan. Ta ert ansvar som vuxna och sök hjälp. Parrådgivning är till för alla som vill ha bra och hälsosamma relationer. Parrådgivning kan hjälpa er ur krisen. Om ni upplever att ni tappat bort den där känslan ni hade för varandra eller om ni bråkar mycket och har svårt att kommunicera så kan parrådgivning hjälpa er att hitta tillbaka till varandra.