Överfallslarm för personal

Även om ingen skall behöva gå till jobbet och känna sig hotet, finns det en uppsjö branscher som är utsatta. De företag som hanterar stora mängder kontanter har ett utsatt läge där personrån och stölder kan inträffa. Här är det viktigt att man som företagare kan erbjuda bra överfallslarm som höjer såväl säkerhet som trygghet. Den som varit med om att ha blivit rånad under arbetstid, kan uppleva stor oro att gå tillbaks till jobbet. Känner man att man har någon på sin sida i alla lägen, kan situationen förändras. Dagens överfallslarm är sofistikerade och utformade för att ge personalen varje fördel tillgänglig. Den som går över gränsen och försöker tillskansa sig pengar under hot, motarbetas kraftigt utan att någon behöver spela hjälte. Detta är en av de stora fördelarna med överfallslarm!

Tyst eller ljudligt

Det finns en tradition av att skrämma bovar genom kraftigt ljud. Detta är dock sällan vad som är att rekommendera när det finns personal på plats. Den som utför ett rån kan många gångar vara mycket pressat och impulsiv. Därför är de främsta överfallslarm vi har idag av tyst variant. Det innebär att ingen märker att larmet gått förutom larmtjänsten som tar emot signalen. I och med att dessa överfallslarm är integrerade i larmtjänsten företaget använder, sätter kamerorna igång en inspelning av händelseförloppet för att kunna ge relevant information till de som kommer till platsen. Väktare och polis larmas omedelbart för att kunna gå in utan förvarning.

Det finns en rad olika sorters överfallslarm man kan använda sig av och i viss utsträckning handlar det om vad för bransch man jobbar i. Hur man sätter ut larmknapparna varierar också för att ingen skall kunna se vem och var någon larmar. Det finns många sätt att minska risken för rån och överfall. Bra larmsystem och bevakning är ett av de sätt vilket över tid visat sig effektivt. Om man går in i butiken för att råna personalen skall man behöva räkna med att bli gripen direkt. På så vis har överfallslarm både en direkt och en indirekt funktion som gör skillnad för personal och verksamhet.