Flera läxhjälpsföretag anger att matte är det ämne som flest elever önskar få hjälp med. Hur fungerar det att boka denna tjänst? Vad kostar det? Vad finns det för olika alternativ?

Läxhjälp i matte – hemma eller online

Första steget är att avgöra om läxhjälpen ska ske i hemmet eller online. Det finns fördelar – och nackdelar – med bägge alternativen.

  • Online
    Ett alternativ som främst passar för dig som har hög egen drivkraft. Du behöver kunna fokusera på uppgiften även om social media, spel och Google lockar med mer spännande innehåll. Fördelarna är främst att läxhjälpen kan genomföras oavsett var eleven befinner sig. På väg till träningen i mobilen eller på sommarstället via datorn?
  • Hemma
    Läxhjälp handlar inte enbart om hjälp med kunskap – det kan lika gärna handla om fokusering och motivation. Då är det bättre att få hjälpen med matten hemma. Är det rörigt och mycket ljud hemma kanske ni kan träffas på ett café istället.

Vad kostar det? – Beror på upplägg

De flesta läxhjälpsföretag tar samma pris oavsett om det är läxhjälp i matte, svenska eller kemi. Timpriset är ungefär 400 – 450 kr per timme. Tidigare var det möjligt att få RUT-avdrag för denna hjälp men detta är borttaget.

För de som anser att 450 kr för en timmes hjälp med matten är för mycket finns möjligheten att gå ihop i mindre grupper. Kanske tre kompisar tillsammans kan få hjälp varje onsdagskväll? Ska hjälpen ges till fler än en person bör detta däremot alltid sägas till läxhjälpsföretaget i förväg. I vissa fall kan de höja priset.

Bestäm dig för målet – och ta delmålen

Ditt barn behöver hjälp med matten – men varför? Vad är målet med den hjälp som köps in? Det är alltid viktigt att bilda sig en uppfattning om vad som är rimligt och vad man förväntar sig av hjälpen.

  • Ska betyget höjas till A?
  • Ska eleven läsa ikapp resterande klass pga. lång sjukfrånvaro?
  • Är målet att få ett betyg – oavsett vilket?

Det kan även vara smart att fundera på varför eleven behöver hjälpen och om det går att jobba med den underliggande orsaken. Känner eleven sig dålig och svag i matten kan läraren behöva fokusera på att ta små steg i taget för att bygga självförtroendet i ämnet. Är det en drivande och duktig elev kan det däremot behövas extra push framåt.