Enligt lagen har du skyldighet att kontrollera din elanläggning regelbundet och se till att skador som kan vara elfarliga åtgärdas. Elsäkerhetsverket har en checklista på sin hemsida som du kan utgå ifrån. Många orsaker till elfel uppstår i äldre hus när nya ledningar dras, jordade kontakter installeras, när gammal armatur flyttas eller arbeten görs i våtutrymmen. Eller när stickproppen till en ny apparat sticks in i kontakten och elcentralen är gammal eller felkopplad. Men elfel kan även uppstå i helt nya byggen eller nyrenoverade hus. När du köper hus så fråga efter kvittona på befintliga elinstallationer och kontrollera att de är gjorda av en auktoriserad elfirma. Om inte bör du låta en elektriker i Västerås titta på elen innan du flyttar in.

Elsäkerhetsverket ger tips om att använda sinnena när du kontrollerar din el, framför allt din lukt, syn, känsel och hörsel: luktar det bränt, ser du sprickor och missfärgningar, känns något för varmt, hör du några ovanliga ljud?

Kontrollera elcentralen

Har du en elcentral med proppar ska du känna efter om någon av propparna är varma. I så fall är elslingan som är kopplad hit överbelastad med för många apparater. Om du inte kan flytta eller koppla ur någon apparat så behöver du anlita en elektriker för att förstärka elen just där. Sticker du till exempel in sladden till dammsugaren eller en köksmaskin kan proppen gå och slå ut allt annat på samma elslinga. Tänk på att värmealstrande apparater som spis, tvättmaskin och strykjärn drar mycket el. Säkringen kan också gå om någon sladd är trasig. Den behöver i så fall lagas innan du använder apparaten igen.

Om en propp i elcentralen ofta går är det ett tecken på att elslingan är överbelastad. Det är inte helt ovanligt i våra moderna hem då vi använder allt fler elektriska apparater. Sker det ofta ska du fundera på att ringa en elfirma för att förstärka elen i den överbelastade slingan, eller dela upp elen på fler proppar.

Kontrollera också att slingorna är märkta så du vet till vilka rum de går. Om de inte är det kan du enkelt testa genom slå på alla lamporna och se i vilket rum de släcks när du tar ut proppen. Är inga lampor kopplade till den slingan, så stick in sladden till nämnda dammsugare och använd din hörsel.

Anlita en auktoriserad elektriker i Västerås

Elfix hemma är bland det farligaste hemmafixet du kan ägna dig åt. Det är också till större delen olagligt. Rent ekonomiskt är det också dumt, eftersom försäkringsbolagen inte ersätter dig för skador orsakade av ful-el och elarbeten som inte har gjorts av en auktoriserad elektriker. Inte bara det, du måste även kunna bevisa det med dina kvitton. Så att en släkting eller kompis som är elektriker gjort jobbet mot en gentjänst gills tyvärr inte.

Elinstallationer får du göra ROT-avdrag på, vilket innebär att du kan räkna av 30 procent av arbetskostnaden. Så ett gott råd är att anlita en auktoriserad elektriker i Västerås och spara kvittona på ett säkert ställe när du behöver få ett eljobb gjort.