De flesta bilägare är fullt medvetna om vilken försäkring de har. Du kan antingen ha en trafikförsäkring, en halvförsäkring eller en helförsäkring. Däremot ägnar inte särskilt många en större tanke åt vilka skador försäkringen egentligen täcker, åtminstone inte förrän det är för sent. Därför rekommenderar vi att du jämför bilförsäkring innan olyckan är framme. Här går vi igenom vad du bör tänka på när du gör en jämförelse av detta slag!

Därför behöver du försäkra din bil

Du kanske tänker att du inte behöver ha någon försäkring, för du är ju ändå aldrig inblandad i någon trafikolycka. Detta är förstås fel sätt att se på saken – du vet aldrig på förhand när olyckan är framme. Dessutom är det inte bara din egen skicklighet och uppmärksamhet vid ratten som spelar in i huruvida du förolyckas eller ej. Även dina medtrafikanter har nämligen en avgörande betydelse för huruvida din bil klarar sig helskinnad ute på vägarna eller ej.

Dessutom är det faktiskt lagkrav på att din bil ska vara försäkrad. Alla fordon som är motordrivna och som används i trafik ska ha en så kallad trafikförsäkring. Detta enligt trafikskadelagen från 1975. Så om du har ett motordrivet fordon som du vill kunna framför i trafiken behöver du med andra ord trafikförsäkra fordonet ifråga.

Jämför bilförsäkring på rätt sätt

Det finns vissa knep som du bör ha i åtanke när du jämför bilförsäkring. Genom att använda dig av dessa kan du nämligen teckna en lite billigare försäkring. De två tips som vi har att bjuda på är att du bör:

  • Göra en jämförelse av försäkringar innan du ens skaffar din bil. Visste du att det kan vara en bra idé att kolla upp hur mycket försäkringar för olika bilar kostar? Genom att göra detta kan du skaffa en bil med en förhållandevis låg försäkringspremie. Premien beräknas nämligen utifrån en rad olika faktorer, och bilmodellen är en av dessa.
  • Se till så att din bil alltid är försäkrad. Till att börja med är det som sagt var ett krav på att motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. Men om du glömmer att betala din försäkring kan du också riskera att få en högre premie framgent. Så se alltid till att betala försäkringspremien i tid!