Är du småföretagare och funderar över huruvida du bör köpa en hemsida för företag eller nöja dig med en Facebook-sida? Du kanske undrar vilket syfte hemsidor överhuvudtaget har i en tid där du kan nå en stor publik med hjälp av sociala medier. Men även om dessa verktyg redan finns på plats och är redo att börja användas, är detta sällan den bästa lösningen. Nedan förklarar vi varför!

Fördelarna med att skaffa en hemsida till företaget

Dessa är de främsta fördelarna med att skaffa en hemsida för företaget:

  • Du har kontrollen. Du har full kontroll över den hemsida ditt företag lanserar på nätet. Detta gäller såväl på vilket webbhotell den ligger som på vilken webbadress den kan nås. Även när det kommer till design och alla andra aspekter ligger kontrollen helt i dina händer.
  • Total frihet. Så länge som du håller dig inom lagens ramar finns det inga regler för vad du kan publicera på ditt företags hemsida.
  • Ökad trovärdighet. En riktig hemsida ger företag en ökad trovärdighet jämfört med de verksamheter som endast finns på sociala medier.

En hemsida för företag ägs av företaget – inte av techjättar

Vissa småföretagare hävdar att de inte behöver någon hemsida till sitt företag. Den anledning som vanligtvis nämns är att de redan har en Facebook-sida. Men man kan argumentera för att dessa företagare är vilseledda och förda bakom ljuset. För i själva verket är det Facebook som har en sida med ditt företags namn.

Genom att sätta upp en riktig hemsida till företaget bygger du något helt eget. Sidor på sociala medier ligger i techjättarnas händer och du tvingas rätta dig in i ledet och foga dig i deras nycker. Så istället för att lägga grunden till ditt framtida företagsimperium på lånad mark, bör du överväga att skaffa ett eget digitalt landstycke att bygga någonting storartat på.

En Facebook-sida kan aldrig ersätta en riktig hemsida för företag som ditt. Vad du däremot kan göra är att nyttja sociala medier som ett verktyg för att öka din räckvidd och nå fler potentiella kunder, och på så vis skapa synergieffekter!