Företagslarm - Trygghet genom teknik

Fler och fler företag väljer att installera företagslarm i sina lokaler för att skydda sig från olaga intrång, stölder och våld. Ett företagslarm är ett larm som tas fram specifikt för att skydda det aktuella företaget. Beroende på hur företaget ser ut kan larmsystemet utformas olika och anpassas till nästan alla tänkbara önskemål; alltifrån lant- och skogsbruksfastigheter till butiker och kontor. Larmet kan även kompletteras med andra system som fokuseras på att förebygga olika skador. Förutom inbrott kan företagslarmet t.ex. inriktas på att förebygga skador från brand. Då bör larmet kopplas till ett släcksystem som utlöses automatiskt när rök upptäcks, vilket kan minska skadornas omfattning väsentligt.

Trygghet genom teknik

Ett företagslarm kan ge en väsentligt ökad trygghet för personalen som arbetar på företaget, då larmet är anslutet till väktare som vid utlöst larm anländer till platsen på mindre än 20 minuter i de flesta svenska tätorter. Företagslarmet kan bygga på ett flertal olika tekniker, t.ex. kan övervakningskameror ge ett gott resultat hos de flesta företag. Kamerorna är ett bra komplement till företagslarmet genom att spela in bevismaterial, och kan även vara avskräckande för potentiella kriminella. Själva larmet triggas i de flesta fall av en rörelsedetektor, men om personal är på plats kan larmet utlösas manuellt. Detta är några exempel på hur företagslarm kan fungera, och bara ett fåtal av de funktioner som ett larmsystem kan ha. Det finns en uppsjö av larmbolag på marknaden, så om ditt företag överväger att beställa ett larm kan det vara en god idé att vända sig till ett flertal aktörer för att kunna jämföra deras erbjudanden. En del larmföretag kan t.ex. bistå med många fler tjänster än installation och underhåll av företagslarm, och priserna kan skilja väldigt mellan olika larmlösningar.

Företagslarm för försäkringar

Den ökade försäljningen av företagslarm kan vid första anblicken antas bero på ett hårdare samhällsklimat, men det finns ett flertal förklaringar till att företag väljer att installera larm i större utsträckning. Inte minst är det ofta en försäkringsfråga, eftersom det är i princip omöjligt för ett företag att teckna försäkringar för lokaler och inventarier utan ett adekvat larmsystem. Att fler företag installerar larm kan slutligen ses som fullt naturligt, eftersom teknikerna blir både billigare och bättre, och eftersom riskerna med att inte ha ett larm skulle hålla de flesta företagsägare vakna om natten. Företagslarmen installeras alltså stor utsträckning för att de ger en känsla av trygghet, men självfallet också för att larmen ökar företagens skydd mot stölder, intrång och övergrepp.