Flaskhalsar inom solcellsinstallation

Solceller är en bransch som växer så det knakar. Fram till idag har det gjorts ungefär 20.000 solcellsinstallationer i Sverige och man räknar med att det inom fem år kommer ha gjorts någonstans runt 150-200.000 installationer.

Branschen växer lavinartat

När en bransch växer så det knakar finns det ett antal flaskhalsar och utmaningar som måste hanteras för att inte tillväxten ska mattas av. Även om du som konsument kan få statligt stöd idag för att installera solceller kanske inte spelar någon roll om man inte kan genomföra installationer. Några av flaskhalsarna och utmaningarna just nu är:

  • Brist på elektriker som kan genomföra installationerna
  • Elektrifieringen i samhället
  • Stockholm har en extra stor utmaning med kompetensbristen
  • Det finns idag ingen branschstandard för solcellsinstallationer

Brist på elektriker

Det rådet en generell brist på elektriker i Sverige. Det utbildas för få i förhållande till hur många som behövs och antalet som går i pension. Ett företag i Stockholm (elektrikerstockholm.nu) sa att deras största utmaning för att växa och ta in fler jobb var att de inte fick tag på behöriga installatörer.

Elektrifieringen i samhället

Vi skaffar elbilar, installerar solceller och gör en snabb förflyttning mot att använda mer elektricitet idag. Det driver på efterfrågan i solbranschen men elektrifieringen gör samtidigt att elektrikerna får fler arbetsområden att hantera. En elektriker kan idag arbeta med allt från elinstallationer till solceller, installation av hemlarm, telenätet, laddstolpar och reparation av hissar.

Värst i Stockholm

Det kan bero på att många huvudkontor ligger i Stockholm och att hållbarhetstrenden driver fastighetsägarna mot att installera solceller. Det kan också bero på att det byggs så mycket nya hus och lägenheter att kompetensen sugs upp där. Oavsett vilken anledningen är så är kompetensbristen klart värst i storstäderna och framför allt i Stockholm.

Ingen branschstandard för solceller

Branschen växer fort och många installationer påbörjas varje dag. Trots det finns det idag ingen standard för hur man ska koppla in en solcellsanläggning. Det finns inga föreskrifter kring infästningar i hustak och inga rekommendationer eller riktlinjer kring hur gammalt ett tak får vara som tar emot en installation. Ibland kanske det är bäst att byta taket innan man installerar. Kanske kommer leverantören rekommendera en bra lösning, kanske inte. Idag finns det ingen standard eller praxis att luta sig mot.