Bodelning fastighet – det är ett begrepp som kanske inte alla kommer i kontakt med någon gång under livet men vid en skilsmässa eller separation kan det vara ett faktum. En bodelning är även aktuell vid dödsfall men denna text fokuserar på hur hemmet delas när två äkta makar bestämmer sig för att gå skilda vägar.

Bodelning fastighet – vad innebär det?

En bodelning av en fastighet är precis vad det låter som – boet delas upp när ett par väljer att gå skilda vägar i stället för att fortsätta leva tillsammans. Bodelning är något som går att göra på egen hand men då gäller det att båda inblandade parter kommer överens.

Om parterna däremot inte kommer överens är det nödvändigt att ta hjälp av en jurist eller advokat, vars främsta roll är att hjälpa parterna att komma överens. Finner paret fortfarande inte någon lösning kan det bli tal om en tvångsdelning.

Dela upp gemensam egendom

En bodelning är en process som sker i flera steg, som i praktiken startar när en av parterna begär det. Processen sker i följande steg:

  • Bouppteckning – I en bouppteckning listas, enkelt förklarat, parets tillgångar och skulder.
  • Beräkning och lottläggning – Tillgångar och skulder beräknas för att sedan kunna delas lika. Lottläggning innebär att tillgångarna fördelas mellan parterna – vem som ska få vilka saker.
  • Bodelningsavtal – Bodelningen och lottläggningen fastställs genom att ett avtals skrivs. Är parterna överens i processen kan egendomen fördelas på valfritt sätt.

Fastigheten

Vad gäller då för en gemensam fastighet? Ja, den ska förstås också delas och för att de ska kunna ske görs förs en värdering. Det vanligaste är att en av parterna behåller fastigheten och får ”köpa ut” den andra parten för en summa som motsvarar halva dess värde.

Den part som tar över fastigheten tar även över eventuella lån. Om banken inte tycker att den parten som ska behålla bostaden har ekonomiska förutsättningar för det kan den behöva säljas.

Bra att veta

Bodelning måste alltid göras vid skilsmässa. Detta eftersom all egendom, som inte sedan innan har avtalats som enskild egendom, räknas som så kallat giftorättsgods. Vid separation i ett samboförhållande gäller inte samma strikta regler vid bodelning men det finns möjlighet att genomföra en om en eller båda parterna vill, vilken framför allt kan vara bra om en fastighet ägs gemensamt.