“Stambyte – hur ofta måste det göras?”. Det är en fråga som många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har ställt sig. I den här texten sammanställer vi ett antal frågor och svar från olika källor på internet. Det innebär att du som är nyfiken på stambyten kan få en kort introduktion till ämnet. Om ett stambyte är aktuellt för just din fastighet, rekommenderar vi att kontakta en firma som är expert på området.

Stambyte – hur ofta?

Stambyte – hur ofta det ska göras varierar en hel del från fastighet från fastighet. Generellt brukar man säga att det ska ske mellan 40:e och vart 60:e år, men det kan se olika ut. En del VVS-firmor kan berätta att de har sett behov av ett stambyte hos fastigheter som inte är mer än ungefär trettio år gamla. Dessutom brukar tätskikt ha en livslängd på ungefär 30 år. Med den här informationen är det vanligt att man ge en rekommendation på ungefär vart 30:e år på frågan stambyte – hur ofta?

Vad är egentligen ett stambyte?

Ett komplett stambyte innebär att man byter alla stammar, rör och ledningar där avloppsvatten och kranvatten går igenom. Det här innebär normalt ganska omfattande ingrepp i både kök och badrum, eftersom man som regel behöver riva ut till exempel kakel och klinkers för att komma åt stammarna. Många väljer därför att anlita firmor som även kan ta på sig arbetet att utföra badrumsrenoveringar i samband med att stammarna byts.

Vad är relining för något?

Relining är något som kan användas för att skjuta upp stambytet med ganska många år. Det innebär att man gör ett nytt rör inuti de gamla. På så vis går arbetet snabbare och man behöver inte göra något omfattande rivningsarbete. Samtidigt bör det understrykas att det här inte ersätter att man faktiskt byter rören – men det är snällt mot miljön, plånboken och de boende i förhållande till att byta samtliga stammar och rör.

Hur lång tid tar det?

Det här varierar givetvis, främst beroende på fastighetens storlek. Som regel brukar det ta ett par månader. Faktorer som påverkar är bland annat:

  • Om folk bor kvar. Om kvarboende finns så begränsas våra möjligheter i arbetet.
  • Hur omfattande åtgärderna är. Hur omfattande åtgärderna blir går endast att veta efter en teknisk undersökning av platsen.