Det finns en mängd olika aktörer för vilka digital ID-verifikation är av största vikt för en smidig och fungerande verksamhet. Det är särskilt viktigt då det handlar om pengar och människor hälsa, eftersom integriteten då värderas mycket högt av både kund och företag. Där kan ZignSecs verktyg komma att spela en stor roll för att tjänsten ska upplevas som trygg och pålitlig.

Identifiering av spelare för online spel-tjänster

På senaste tiden har en stor mängd tjänster för online spel fått ett rejält uppsving och blivit mycket vanliga. I takt med att det blivit en allt vanligare företeelse har också olika nya regelverk uppkommit. Därför är det mycket viktigt för spelföretag att ha uppdaterad information om nuvarande riktlinjer. Med en tjänst som https://zignsec.com/ hålls informationen aktuell, och spelarnas identitet kan fastställas och deras ekonomi riskbedömas för att skapa en tryggare miljö för både speltjänst och spelare.

ZignSec skapar en god kundupplevelse vid bank- och finanstjänster

Bank- och finanstjänster behöver ett effektivt sätt att kontrollera sina användares identitet och information utan att riskera att krångla till det för kunden. Eftersom det finns en mängd olika aktörer som arbetar med samma typ av produkter inom denna sektor kan en krånglig upplevelse göra att kunden vänder sig på annat håll. Där fungerar ZignSec utmärkt för att säkerställa att tryggheten för företaget finns på plats samtidigt som kunden får en bra upplevelse.

ID-verifikation för delad ekonomi

Något man ser mer och mer av är tjänster som kräver trygghet för delad ekonomi mellan användare, såsom online försäljning mellan privatpersoner, bilpooler och lägenhetsuthyrning. I dessa fall är det av största vikt att båda parter känner sig trygga och litar på den tjänst eller plattform där affären äger rum. I dessa fall kan ZignSecs tjänster vara mycket uppskattade eftersom de är effektiva och användarvänliga, men samtidigt pålitliga.

E-hälsa – bör vara lättåtkomligt

Under året som gått har allt fler börjat vända sig till onlinetjänster för att förbättra sin hälsa. Det kan handla om exempelvis en läkarkonsultation över videolänk eller psykologbesök över telefon. Vid dessa tillfällen är uppenbarligen patientens integritet mycket känslig och behöver skyddas till varje pris. ZignSec blir därför ett utmärkt alternativ för dessa företag och kunderna som använder dessa typer av tjänster.