År 2016 genomfördes ett mindre projekt vid namn ”Sätt färg på” i Helsingborg. Ett projekt som skapade nya vägar till arbete för arbetslösa målare i staden. Kanske kan konceptet även appliceras på andra branscher? I ett samarbete mellan flera aktörer genomfördes ett ”miniprojekt” år 2016 då flera målare begav sig till Drottninghög i Helsingborg för…