Hur din konverteringsoptimering ser ut på hemsidan kan vara avgörande för om din e-handel blir lönsam eller inte. Om du erbjuder tjänster kan det vara avgörande för hur många som frågar efter offerter eller som intresserar sig för tjänsterna över huvud taget. Kort sagt; konverteringsoptimering kan vara en nästintill ovärderlig investering. Det här är konvertering…